Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

ПОСТАЧАННЯ ЗНАНЬ. МАРКС БИ ПЛАКАВ

ВСТУП ДО ТЕМИ

Формула Карла Маркса «товар-гроші» в XXI столітті вже не визначає основне коло обігу капіталу. Формула «знання-гроші», ось як будуть описувати майбутню економіку майбутні «карлимаркси».


Знання дуже специфічний «товар». Коли ви продаєте товар за гроші, у вас стає більше грошей, та менше товару, але коли ви продаєте знання за гроші, у вас стає більше грошей, і більше знань. Інший бік справи - знання не можна зберігати на складі, «склад» для знань це голова людини, а там ще є безліч іншого «мотлоху» :-). Тому знання є «товаром» з дуже обмеженим терміном придатності. Якщо людина, яка має знання, не застосовує їх, та не підтримує в актуальному стані, вони старіють і втрачаються.

Тож, мабуть, в цій науці, ще належить сказати своє слово поважним теоретикам, а наша скромна місія полягає в тому щоби напрацювати для цих досліджень практичний досвід :-)

В проектах впровадження ERP систем (які за своєю природою є проектами постачання знань) знання від Постачальника до Замовника проходять доволі складний ланцюжок. Ми нарахували сім ланок.


Подібно до того як трубопровід для транспортування води (або нафти, або газу) щоби функціонувати як належно, повинен бути наповнений відповідною рідиною, так і весь ланцюжок передачі знань, щоби працювати, як належно повинен бути наповнений знаннями. От цим і займається Навчальний Центр «ПРОКОМ».

Частину цих ланок ми вже вміємо «наповнювати», частину розуміємо, чим «наповнювати», але не розуміємо як, а частина взагалі не може бути предметом уваги навчального центру. Втім, розглянемо все по порядку.


ПРОГРАМІСТИ

Ми вибудовуємо 4-ри рівневу систему підготовки програмістів.

Рівень #1 (початок). На цьому рівні майбутній фахівець знайомиться з структурою метаданих, можливостями візуальної розробки, та здійснює перше занурення в роботу з вбудованою мовою, запитами і основами адміністрування.

Цей рівень забезпечує майбутнього фахівця початковими навичками:

  • Конфігурування: створення та налаштування об'єктів візуальними засобами, основи візуальної роботи з керованими формами, декларативне створення звітів на СКД.
  • Адміністрування: установка і оновлення платформи, механізми підтримки та оновлення конфігурацій, використання розширень, настройка ролей.
  • Програмування: вміння програмної роботи з об'єктами системи через об'єктну і табличну модель, основи програмної роботи з керованими формами, сучасні стандарти написання коду.

Викладається все це в межах курсу «Введення в конфігурування та програмування в системі BAS. Базовий курс».

Слушне питання. Чи може після цих курсів фахівець робити щось корисне, таке, за що варто платити гроші? Чесна відповідь – ні. Цих навичок замало для сучасних вимог ринку, але це фундамент без якого «будувати» далі неможливо.

Рівень #2 (базові навички). На цьому рівні майбутній фахівець проходить поглиблене вивчення структури таблиць, мови запитів, механізмів формування звітів, а також отримує навички роботи з штатним функціоналом типових конфігурацій систем BAS.

Викладається все це в межах 3х курсів:

На цьому рівні фахівець вже може робити багато корисних речей, наприклад, будувати звіти. Звісно, проходження курсу моє бути підкріплене практичним досвідом.

Рівень #3 (спеціальні навички). На цьому рівні майбутній фахівець отримує навички зміни бізнес-логіки типових конфігурацій. Це 4 курси.

Рівень #4 (спеціальні навички). На цьому рівні майбутній фахівець має закріпити навички програмування при вирішенні практичних завдань, та засвоїти навички командної роботи (відпрацювання задач), підготувати себе до практичної роботи. Фактично, це щось на кшталт стажування - самостійна підготовка під контролем викладача навчального центру. 

Загальна картина виглядає ось так.


КОНСУЛЬТАНТИ ТА КОРИСТУВАЧІ

З консультантами тобто з фахівцями, які допомагають користувачам освоювати програмний продукт все трохи складніше. Якщо програміста можна готувати прямо після школи, то з консультантами так не вийде. Консультант вже має бути фахівцем в якійсь предметній області: бухгалтерія, фінанси, НR й таке інше. Мінімальні вимоги це вища освіта за відповідною спеціальністю, але і трохи практичного досвіду теж не завадить. Тому, що консультант стикнеться на проекті з користувачем, який також є фахівцем в своїй справі. До того ж і напрямків спеціалізації є дуже багато: бухгалтерія, економіка та фінанси, продажі, закупівлі тощо.

Тому 3-х рівнева система підготовки консультантів виглядає ось так:


Курсів для підготовки консультантів за різною спеціалізацію начальний центр «ПРОКОМ» викладає близько 12, перераховувати їх всі немає сенсу, до того ж їх кількість постійно збільшується. Тому зупинимось на 2-х.

  • Оперативний контур прикладного рішення BAS ERP, 24 години, від 2770 гривень. Забезпечує базовий рівень знань про роботу та налаштування основних бізнес-процесів оперативного обліку на прикладі діяльності торгово-сервісного підприємства. Детальний опис курсу
  • Виробничий контур прикладного рішення BAS ERP, 24 години, від 3290 гривень. Забезпечує базовий рівень знань про роботу та налаштування основних бізнес-процесів виробничої діяльності (випуск продукції, облік витрат і формування собівартості, управління ремонтами об'єктів експлуатації і т.п.).
  • Використання запитів у системі BAS, 26 годин, вартість від 2950 гривень

КЕРІВНИКИ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ ЗАМОВНИКА

Поки можна говорити тільки про загальне бачення підходів до теми підготовки керівників середньої ланки. Декілька тез:

  • Керівники середньої ланки є джерелом найбільш серйозних ризиків провалу проекту впровадження ERP.
  • Вони є носіями дуже специфічних знань, та навичок, які неможливо ігнорувати, а потрібно враховувати та використовувати.
  • Готувати їх по програмі для користувачів – шкідливо.

Якщо консультантів та користувачів потрібно вчити правильно вводити та обробляти первісну інформацію, то керівників середньої ланки потрібно вчити, як приймати рішення за допомогою вже внесеної в систему та структурованої інформації. Бо ERP-система - це перш за все саме інструмент для прийняття рішень на підставі фактів викладених у цифрах звітів.

Розглянемо підхід до викладання курсів, що вчать «як керувати за допомогою BAS ERP» на прикладі курсу для фінансового директора з навичок користування Платіжним календарем (цей курс ми саме готуємо до випуску в якості пілотного).

З точки зору техніки управління є 2 рівня - оперативний та стратегічний.

Оперативний рівень - це платіжний календар. Прямо з нього і починаємо. Показуємо як він виглядає вже сформований, а далі поступово розкриваємо деталі. Документи, які його формують - це Заявка на витрачання грошових коштів, Замовлення постачальникам, Замовлення клієнтів, Надходження грошових коштів, що планується. Статті руху грошових коштів, зрозуміло в Заявках є, але поки на цьому акценту не робимо. Цей довідник буде розглядатись на стратегічному рівні. Натомість, при використанні Замовлень постачальникам і Замовлень клієнтів в якості елемента оперативного планування важливим є дати оплат та надходжень, вказані в цих документах, які в свою чергу генеруються системою автоматично згідно з умовами угод. Тобто на оперативному рівні вирішується задача поточного дня (які платежі ми оплачуємо сьогодні). Наприклад, загальна сума Заявок та Замовлень постачальникам, які можуть бути оплачені сьогодні, не може перевищувати поточних залишків на рахунках (для спрощення на одному, основному рахунку). Це і має показувати звітність та сам календар. На цих даних і приймаються рішення оперативного рівня. 

Стратегічний рівень - це План руху грошових коштів. Він виникає коли підприємство вже освоїло оперативний рівень та з’явилась деяке бачення: як треба структурувати та планувати грошовий потік на період, наприклад, місяць. На стратегічному рівні вирішується задача контролю - загальна сума всіх Заявок за статтею не повинна перевищувати план по цій статті на період. Це і повинна показувати звітність цього рівня + загальний стан виконання фінансового плану, наприклад надходжень. Тут вже можна розглядати різні підходи до структурування довідника Статті руху грошових коштів.

ПІДСУМКИ ТА ВИСНОВКИ

До чого тут все це написано? ERP-система, яка вже працює на підприємстві складається з трьох умовних частин – сама ERP-система, коректні дані і налаштування та навички користувачів. Останні дві частини - це і є продукт проекту впровадження. Якщо оцінити загальну долю кожної з цих 3-х частин у загальній вартості досягнення результату, то вийде приблизно 10/10/80. Тобто, 80% загальної вартості - це вартість навичків користувачів. Що і не дивно – повторюся, основний зміст проектів впровадження це постачання знань.

Саме тому, на початку та в ході проекту варто приділяти найпильнішу увагу підготовці людей, бо це завжди гарантує вдале його завершення. Тож чекаємо Вас в наших online-класах :-)

Автор: Сергій Бутенко

Язык материала:  ua