BAS Бухгалтерія ПРОФ/КОРП

BAS Бухгалтерія ПРОФ/КОРП
від 8400 грн.
Замовити демонстрацію
Майнові права інтелектуальної власності на програми BAS належать NetHelp (Польща).

BAS Бухгалтерія – готове рішення для ведення обліку в організаціях, які здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову, роздрібну та комісійну торгівлю (у тому числі субкомісію), надання послуг, виробництво тощо. Крім того, за допомогою BAS Бухгалтерія можуть вести облік ФОП, які застосовують спрощену систему оподаткування або загальний режим оподаткування.

Програма забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства та дозволяє ефективно працювати іншим категоріям користувачів. Так, керівник підприємства може використовувати інструменти звітності, менеджери з продажу - виписувати рахунки, аналізувати залишки на складах, відстежувати оплати та заборгованості. Для адміністраторів також доступні зручні форми звітів активності користувачів, налаштування переліку інформації, резервне копіювання і відновлення даних.

Для чого призначена програма BAS Бухгалтерія?

BAS Бухгалтерія призначена для бухгалтерського та податкового обліку підприємства, збору та аналізу інформації про базові показники діяльності, необхідної для оперативного контролю та прийняття управлінських рішень. Завдяки програмі полегшується робота співробітників бухгалтерії - програма бере на себе більшість трудомістких розрахунків та повністю автоматизує облік, а також мінімізує ймовірність виникнення помилок в документа та звітах завдяки перевірці даних та автозаповненню полів.

Щоб зрозуміти наскільки програма підходить Вам та щоб полегшити її впровадження, рекомендуємо пройти навчання на курсі «Використання BAS Бухгалтерія» або «Використання «BAS Бухгалтерія КОРП».

Чим BAS Бухгалтерія допоможе вашому бізнесу?

Програма забезпечує повноцінний автоматизований бухгалтерський облік на підприємстві без використання додаткових програм і додатків, зі зручним і зрозумілим інтерфейсом, не вимагає тривалого часу на навчання.

Рекомендується для використання підприємствам з невеликим обсягам документообігу, малим підприємствам, що надають послуги невиробничого характеру (без необхідності детального розрахунку виробничої собівартості продукції та послуг).

Переваги системи:

 • облік декількох організацій у єдиній інформаційній базі;
 • облік організацій з різними системами оподаткування;
 • швидка перевірка коректності обліку;
 • бухгалтерський та податковий облік ведеться у повній відповідності до чинного законодавства України;
 • автоматичне формування та здача регламентованої звітності;
 • автоматичне формування та обмін податковими накладними з ЄРПН;
 • підтримка електронного документообігу з постачальниками та покупцями;
 • підтримка інтеграції з клієнт-банками;
 • підтримка інтеграції з реєстрами юридичних і фізичних осіб;
 • зручний та зрозумілий інтерфейс з можливістю віддаленої роботи через веб-браузер;
 • розділення прав доступу між користувачами;
 • високий рівень захисту інформації.

Можливості BAS Бухгалтерія

Легкий старт. У програму вбудована система підказок, яка допоможе заповнити дані про компанію, налаштувати параметри обліку та одразу розпочати роботу. Після виконання стартових налаштувань більшість даних заповниться автоматично, що заощаджує час співробітників та зменшує кількість помилок в обліку.

Автоматизація обліку всіх основних ділянок.Програма дозволяє вести всі основні види обліку в комерційних підприємствах та легко налаштовується під особливості бізнесу.

Будь-яка система оподаткування. Ви можете використовувати одну програму для ведення обліку організацій, які використовують різні системи оподаткування.

Облік операцій оптової та роздрібної торгівлі. Відділ продажів та роздрібної торгівлі зможе використовувати переваги програми для автоматизації обліку операцій надходження та продажу товарів і послуг роздрібного магазину, а також повернень постачальникам та повернень від клієнтів до магазину. При продажу товару виписуються рахунки на оплату, оформлюються накладні та рахунки-фактури. Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях і іноземній валюті. Курсові різниці з кожної операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або із вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік банківських та касових операцій.Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на банківський рахунок й отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік виробничої діяльності (основного та допоміжного виробництва). У програмі ви зможете відобразити в обліку випуск та витрати як основного виробництва, так і допоміжних виробництв. При оформленні звіту виробництва за зміну можна відобразити: випуск готової продукції та напівфабрикатів; матеріали, використані для виробництва; послуги, надані іншому підрозділу організації; зворотні відходи.

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів. Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси". Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції, як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів). Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між кількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації. Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі до експлуатації і списання з експлуатації.

Кадровий облік та зарплата. В BAS Бухгалтерії зручно вести кадровий облік, нараховувати зарплату співробітникам, податки та внески, формувати звіти. До програми включено «Помічник з обліку заробітної плати», він показує алгоритм дій зі списку, які необхідно виконати у цьому розділі: від прийому на роботу співробітника до обліку заробітної плати.

Регламентні операції після закінчення місяця. BAS Бухгалтерія автоматизує типові операції, які слід виконувати наприкінці місяця: переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інit. Функціонал програми включає комплект звітів для операцій закриття місяця.

Оперативна звітність через Інтернет. BAS Бухгалтерія містить усі обов'язкові звіти для подання до державних органів. Усі вони відповідають державним стандартам. При складанні звітності програма перевірить коректність та повноту даних і реквізити. Також вбудований календар бухгалтера, який нагадає про необхідність подання звітності, а за допомогою сервісу FREDO Звіт можна надіслати дані в один клік через Інтернет.

Сувора відповідність вимогам законодавства. Програму створено відповідно до норм законодавства України. З появою змін, програма своєчасно оновлюється.

Віддалений доступ. У BAS Бухгалтерія можна працювати онлайн із будь-якої точки світу. Для роботи потрібний лише Інтернет, встановлювати систему на комп'ютер не потрібно. Ваші дані будуть надійно захищені завдяки збереженню у безпечній хмарі.

Придбати BAS Бухгалтерія в «Проком»

Ми надаємо комплекс послуг з впровадження, доопрацювання, навчання та супроводу. Розробляємо нову функціональність: довідники, документи, звіти, друковані форми, налаштовуємо інтеграцію з іншими системами та торговельним обладнанням.

Ви можете придбати BAS Бухгалтерія в нашій компанії за фіксованою вартістю та бути впевненими в якості всіх послуг. Впровадження чи перехід на роботу в BAS Бухгалтерія варто довіряти лише компаніям - членам Спілки автоматизаторів бізнесу (САБ). Це вам гарантує:

 • наявність висококваліфікованих фахівців, які зможуть задіяти всі можливості BAS Бухгалтерія та розкрити потенціал системи завдяки правильному початковому настроюванню;
 • повний спектр послуг із впровадження, підтримки та супроводу BAS Бухгалтерія з урахуванням специфіки роботи організації.

Для консультації щодо придбання та впровадження телефонуйте: +38 (067) 30-067-50, +38 (099) 30-099-50.


Залишити заявку
Залиште заявку і ми безкоштовно проведемо Вам індивідуальну презентацію та зробимо індивідуальний розрахунок вартості.
Повернутися до Переліку