Відповіді на запитання слухачів
Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

В данном разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы слушателей наших курсов. 
Бухгалтерия

Як ввести початкові залишки запасів в розрізі дат оприбуткування?

(BAS Бухгалтерія)

Запитання:

Як ввести початкові залишки запасів в розрізі дат оприбуткування?

Відповідь:

Необхідно налаштувати введення залишків в розрізі партій (дат оприбуткування), в якості партій вказувати потрібні дати

 

Необхідність зазначення дати оприбуткування запасів при введенні початкових залишків виникає, в першу чергу, через обраний на підприємстві метод оцінки вибуття запасів: FIFO чи ідентифікованої собівартості.

Для зазначення дат надходження запасів в документі необхідно налаштувати Режим введення залишків – встановити прапорець Вводити залишки запасів в розрізі дат оприбуткування:


 

Після налаштування Режиму введення залишків в розрізі дат оприбуткування з’явиться колонка Дата придбання. Запаси, які придбані в різні дати, необхідно вводити різними рядками та вказувати для кожного дату придбання.


 

При проведенні документа автоматично сформуються документи «Партія» датами придбання запасів. Облік запасів з різними датами придбання буде вестися роздільно.


______________________

 

        Більше інформації про введення початкових залишків можна знайти на сайті ЦСН Проком http://csoprocom.com.ua/info/ed_mat/bukhg.php

 

Запитання:

Якими документами відображається нарахування амортизації основних засобів?

Відповідь:

Щомісячне нарахування амортизації виконується документом «Закриття місяця».

 

Для відображення щомісячного нарахування амортизації в податковому та бухгалтерському обліку виконується документом «Закриття місяця».

 Для нарахування амортизації ОЗ в документі необхідно обрати дату, що відповідає останньому дню звітного періоду та встановити прапорці навпроти необхідної процедури. Після натискання кнопки Провести будуть розраховані суми та сформовані проводки по відображенню нарахованої амортизації:

 Виникають випадки, коли амортизацію ОЗ необхідно нарахувати до виконання регламентної процедури в останній день місяця (наприклад, ліквідація або продаж ОЗ). В цьому випадку документами для нарахування амортизації слугують ті документи, які відображають списання чи продаж ОЗ:

 

1)              Документ «Списання ОЗ» відображає списання ОЗ у зв’язку з моральним чи фізичним зносом. Якщо у поточному місяці амортизація ще не нараховувалася, то окрім проводок зі списання документ сформує проводки з нарахування амортизації:

 

2)              Документ «Підготовка до передачі ОЗ», якщо сама операція продажу ОЗ відбудеться в іншому періоді через необхідність пошуку покупця та оформлення документів. Документ здійснює нарахування амортизації за поточний місяць та припиняє її нарахування надалі.

 

3)              Документ «Передача ОЗ», якщо прийняття рішення про продаж й  операція продажу ОЗ відбулися в одному періоді. В цьому випадку документ Передача ОЗ здійснює нарахування амортизації за поточний місяць. (тільки за відсутності посилання на документ Підготовки до передачі ОЗ, в якому вже відбулося нарахування амортизації)

 

______________________

 

          Більше інформації про облік основних засобів можна знайти на сайті ЦСН Проком http://csoprocom.com.ua/info/ed_mat/bukhg.php

Стаття актуальна для конфігурацій BAS Бухгалтерія , BAS Управління торгівлею, BAS ERP, BAS Документообіг КОРП

 Відомості про зміни в новій версії додатка можна дізнатися наступними способами:

1. Під час запуску конфігурації:

Більшість конфігурацій після оновлення версії виводять користувачам інформаційне вікно про виконане оновлення і про зміни в новій версії. 

2. Через відповідний розділ меню:

Для цього необхідно перейти в меню АдмініструванняПідтримка та обслуговування→Оновлення версії програми→Опис змін програми. З’явиться вікно(як в попередньому способі), в якому будуть описані зміни під час останнього оновлення.

3. В особистому кабінеті Порталу інформаційно-технологічного супроводу:


Повідомлення «Для організації «ТОВ ....» не встановлені параметри оцінки запасів на дату балансу!» виводиться, в разі якщо в документі «Закриття місяця» встановлено прапор «Переоцінка вартості запасів»  в розділу «Регламентні операции по бухгалтерському обліку», але не задані параметри такої переоцінки.


Важливо! Якщо переоцінку виконувати не потрібно, необхідно зняти даний прапор.

Якщо ж переоцінка запасів повинна бути оформлена, необхідно встановити параметри оцінки запасів в регістрі відомостей «Параметри оцінки запасів на дату балансу». У регістрі вказуються типи цін, в яких задається чиста вартість реалізації номенклатури, рахунок і аналітика витрат, за якими буде відображатися уцінка ( «пряма проводка») і дооцінка ( «методом сторно»). Переоцінка проводиться тільки для тих номенклатурних позицій, для яких задана ціна чистої вартості реалізації.

Для конфігурацій: BASБухгалтерія.Можливість відстежувати зміни в документах (довідниках) забезпечується використанням підсистеми версіонування об'єктів за допомогою прапора «Версіонування об'єктів» який задається в розділі «Адміністрування» - «Підтримка і обслуговування» - «Версіонування об'єктів»


Після установки зазначеного прапора стає активним пункт «Настройки зберігання».  
У вікні регістра відомостей «Версіонування об'єктів» необхідно вибрати елемент (документ або довідник) і вибрати варіант версіонування.априклад: Версіонування під час запису – після чого програма буде зберігати версію об'єкта при кожному записі документа або довідника і буде видно, які рядки змінилися між збереженнями).   Побачити цю інформації можна в пункті «Історія змін», який можна викликати за допомогою кнопки «Ще» в журналі документів (довідників) або у формі документів. Для конфігурацій: BAS Бухгалтерія.

Введення початкових залишків за всіма рахунками обліку виконується за допомогою обробки «Помічник введення залишків».

У формі обробки необхідно обрати рахунок 6442 та натиснути кнопку «Ввести залишки по рахунку».У вікні введення залишків необхідно вказати вид заборгованості, контрагента, договір і суму взаєморозрахунків за договором. Якщо взаєморозрахунки з контрагентом закриті, слід встановити прапори «Немає ПН», «Взаєморозрахунки закриті» і вказати ставку ПДВ (20% або 7%).

Після вибору ставки ПДВ сума непідтвердженого ПДВ буде розрахована автоматично (колонка «Сума ПДВ»), за необхідністю суму непідтвердженого ПДВ можна відкоригувати вручну.

При проведенні документа «Введення залишків» сума непідтвердженого ПДВ відобразиться за дебетом рахунку 6442 «Податковий кредит непідтверджений».

 

Для конфігурацій: 
BASБухгалтерія.

Akaunt1.JPG


Это связано с настройкой запрета изменения данный, при которой «по умолчанию» во всех новых информационных базах установлен запрет изменения данных до 01.04.11. Сама дата приказа о приеме может быть гораздо более поздней, но если в нем присутствуют сотрудники, принятые на работу 01.04.11 или ранее, то без корректировки запрета изменения данных документ не проводится.

Для устранения данной проблемы необходимо зайти в меню «Сервис» – «Настройка программы» – закладка «Запрет изменения данных»: нажать внизу на гиперссылку «Разрешить настройку запрета изменения данных до 01.04.11» и снять расположенный над ней флажок «Установлен запрет изменения данных до 01.04.11». После этого повторить попытку провести документ.

Примечание: Данное сообщение по той же причине может выводиться и в других случаях. Например, при попытке внести запись датой, не превышающей 01.04.11, в независимый периодический регистр сведений («Учетная политика организаций» и другие) или при попытке провести документ ввода начальных остатков по разделу: «Основные средства», если дата ввода в эксплуатацию основного средства 01.04.11 или ранее.


Для конфигураций: BAS УТ, BAS Бухгалтерія

Рассмотрим два варианта перемещения.

Первый. Перемещение оформляется на оптовый или розничный склад. Заполнение колонки «Цена» в печатной форме происходит по тому типу цен, который указан в «Настройках пользователя» как «Основной тип цен продажи».

Второй. Перемещение оформляется на склад вида «НТТ». Заполнение колонки «Цена» в печатной форме происходит по цене, которая указана в колонке «Розничная цена».


Для конфигураций: BAS УТ, BAS, BASБухгалтерія.

Для правильного заполнения регламентированного отчета «Форма 1-ДФ» расчетами с контрагентами-физическими лицами, необходимо выполнение следующих условий:

a) Контрагент должен быть зарегистрирован в справочнике «Контрагенты» и в карточке контрагента указан вид контрагента «Физ. лицо» и заполнено поле «Код по ДРФО»:


4_1.JPG


b) Факт наличия расчетов с контрагентом, которые следует отразить в отчете «Форма 1-ДФ», регистрируются документом «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ»:


4_2.JPG


Важно! Данный документ бухгалтерских проводок не формирует, а формирует только движения по регистру накопления «Взаиморасчеты по НДФЛ», из которого происходит заполнение отчета «Форма 1-ДФ».

c) Для отражения фактического перечисления НДФЛ следует:

 • Ввести документ «Зарплата к выплате организации» с видом выплаты «НДФЛ с контрагентов» (ведомость может быть введена на основании документа «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ»):


4_3.JPG


 • Отразить перечисление НДФЛ документом «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Перечисление налога» и указанием ведомости по выплате заработной платы с видом выплаты «НДФЛ с контрагентов»:


4_4.JPG


 В регламентированном отчете «Форма 1-ДФ» заполнились графы №3, №4, №5:


4_5.JPG Для конфигураций:  BAS УТ, BAS ERP и BAS Бухгалтерія.


Да. Для этого предусмотрен документ «Корректировка записей регистров». Он позволяет в «ручном» режиме внести изменения в регистры сведений, накопления, бухгалтерии и расчётов

К данному механизму необходимо прибегать только в том случае, если не существует типового документа, которым можно сформировать требуемые движения. В некоторых ситуациях, он может использоваться при вводе начальных остатков, например, по подсистеме «Расчет заработной платы».

Не стоит забывать, что в типовом документе разработчиками прописан ряд процедур, которые отрабатывают при проведении документа одновременно по нескольким регистрам. Неопытному пользователю может быть не ведомо о некоторых регистрах программы, что повлечёт за собой некорректное отражение информации в программе.


Для конфигураций:  BAS УТ, BAS ERP и BAS Бухгалтерія.

Ставка сбора в Пенсионный фонд за покупку валюты устанавливается в регистре сведений «Шкала ставок налогов» в поле «Ставка» элемента «Пенсионный при покупке валюты»:


shkala_stavok.png


Для конфигураций:  BAS УТ, BAS ERP и BAS Бухгалтерія.


В программе для каждого расчетного счета необходимо указать валюту. Соответственно, если у организации присутствует мультивалютный счет, то в справочник «Банковские счета» необходимо добавить несколько записей с одинаковыми значениями полей «Номер счета» и «Банк», и разными значениями поля «Валюта».


valuta_bank.png


Для конфигураций:  BAS УТ, BAS ERP и BAS Бухгалтерія.


Счета доходов и расходов, а также аналитические разрезы (субконто) для формирования проводок по учету курсовых разниц в бухгалтерском учете фиксируются в регистре сведений «Параметры учета курсовых разниц»:


pereocenka_1.png


Результат проведения регламентных документов «Закрытие месяца» (для конфигураций  BAS УТ и BAS Бухгалтерія) и «Переоценка валютных средств» (для конфигурации  BAS ERP):


pereocenka_2.png


Для конфигураций:  BAS УТ, BAS ERP и BAS Бухгалтерія.

Да, возможно. Для отражения операций связанных с приобретением оборудования подотчетным лицом следует использовать следующую методику: 
a) При помощи документа «Расходный кассовый ордер» отразить выдачу денежных средств подотчетному лицу на покупку оборудования (Дт 3721 – Кт 301); 
b) При помощи документа «Авансовый отчет» отразить взаиморасчеты подотчетного лица с поставщиком; заполнить закладку «Оплата», с установленным флагом «Поставка основных фондов» (Дт 3711 – Кт 3721):


oborud_podotch.png 


c) При помощи документа «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование» отразить оприходование оборудования (Дт 631 – Кт 3711, Дт 1521 – Кт 631). 
Пункт а) может следовать после пунктов b) и/или c), если подотчетное лицо приобретает оборудование за собственные денежные средства, а предприятие ему компенсирует его затраты после оформления документа «Авансовый отчет». 


Для конфигураций: BASУТ, BAS, BASБухгалтерія.

Для учета входящего НДС по ж/д билетам и квитанции о проживании необходимо создать документы «Регистрация входящего налогового документа» (для конфигураций BAS УТ и BAS Бухгалтерія). Данные документы можно создать на основании документа «Авансовый отчет». В созданных документах необходимо установить Вид операции «Прочее (товарный чек и т. п.) и выбрать вид документа «ТК. Транспортний квиток» или «ГР. Готельний рахунок». В качестве Номера указать номер ж/д билета/квитанции, в качестве Даты выписки – дату ж/д билета/квитанции.


BUH_V_12.png


В п.п. а, п. 201.11 НКУ сказано, что «основанием для начисления сумм налога, относящихся к налоговому кредиту без получения налоговой накладной, также являются: транспортный билет, гостиничный счет». Следовательно, право на налоговый кредит, на основании данных документов предусмотрено.

Однако при извлечении из системы электронного администрирования НДС их не будет, т. к. в расчет регистрационной суммы налоговых накладных суммы НДС по ж/д билетам и квитанции о проживании не включают.

Это приведет, что в конце отчетного периода возникнет разница между задекларированной суммой налогового кредита и суммой входного налога в системе электронного администрирования НДС.

В таком случае, действует норма п. 2011.6 НКУ: если на дату предоставления налоговой декларации по НДС сумма денежных средств на счете в системе электронного администрирования НДС налогоплательщика превышает сумму, подлежащую перечислению в бюджет в соответствии с поданной декларацией, налогоплательщик имеет право подать в контролирующий орган в составе такой налоговой декларации заявление, по которому такие денежные средства подлежат перечислению:

 • В бюджет в счет уплаты налоговых обязательств по налогу;

 • На текущий счет такого налогоплательщика, реквизиты которого плательщик указывает в заявлении, в сумме остатка денежных средств, превышающей сумму налогового долга по налогу и сумму согласованных налоговых обязательств по налогу.


Для конфигураций:  BAS УТ,  BAS Бухгалтерія

Согласно ст. 95 КЗОТ, «минимальная заработная плата - это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может осуществляться оплата за выполненную работником месячную, а также почасовую норму труда (объем работ)». Следовательно, за выполнение месячной нормы работнику выплачивается должностной оклад/тарифная ставка, который не может быть меньше минимальной оплаты труда, т. е. меньше 1450,00 грн. с 01.05.2016г.

Согласно ст. 50 КЗОТ, «нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю». Однако, согласно ст. 56 КЗОТ «по соглашению между работником и собственником или уполномоченным им органом может устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. По просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида, в том числе такую, находящегося на ее попечении, или осуществляющей уход за больным членом семьи согласно медицинскому заключению, собственник или уполномоченный им орган зобов вязаный устанавливать ей неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки».

Поэтому, если оклад работника составляет 1450,00 грн. и он оформлен на неполный рабочий день, то за месяц ему будет начислено 1450,00*0,5=725,00 грн. При этом работодатель не нарушит требования ст. 95 КЗОТ.

Согласно ст. 8, ч. 5 Закона о ЕСВ, если база единого социального взноса окажется меньше минимальной оплаты труда, то ЕСВ начисляют, учитывая минимальную оплату труда, т. е. с суммы 1450,00 грн.

В программах BAS автоматизировано доначисление ЕСВ в документе «Начисление зарплаты работникам организаций» (табличная часть «Взносы ФОТ»):


BUH_V_13.png


Для конфигураций: BAS КУП, BASERP, BASБухгалтерія

Для расчета лимита кассы необходимо:

 • Рассчитать сумму среднедневной наличной выручки за три месяца подряд из последних двенадцати, разделить на количество рабочих дней в этом периоде. Необходимо учитывать период с наибольшими денежными поступлениями в кассу, исключая средства, полученные из банка;
 • Рассчитать сумму среднедневных расходов аналогичным способом. Не учитываются денежные средства, выплаченные на оплату труда, дивидендов.

Далее, какая сумма окажется большей (поступления или выдача), такой лимит и устанавливают. Полученную сумму необходимо округлить – в меньшую сторону.

Например, сформируем в программе BAS отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 301» за 2016г.


BUH_V_15.png


При расчете будем учитывать три месяца подряд с наибольшей выручкой (апрель – июнь 2016г.):

 • Общая выручка за три месяца составляет: 8 800,00+15 500,00+7 000,00=31 300,00 грн;
 • Количество рабочих дней: 21+19+20=60;
 • Среднедневные поступления составляют: 31 300,00/60=521,67 грн;
 • Округляем в меньшую сторону: 520,00 грн.

Следовательно, лимит кассы составляет 520,00 грн.


Для конфигураций: BAS ERP, BAS Бухгалтерія

Зарплата и кадры

Флаг «Повышение окладов» необходимо устанавливать, если в документе изменяется размер основного начисления сотрудника. При проведении документа формируются движения в регистр сведений «Коэффициенты повышения окладов». Данный коэффициент рассчитывается как отношение нового и старого размера основного начисления.

zup5-1.JPG

Данные регистра сведений «Коэффициенты повышения окладов» используются для расчета оплаты по среднему заработку. Например, для начисления отпуска, оплаты по среднему заработку, оплата простоев и др.

Для конфигураций: BAS УТ, BAS ERP .

Изменения почтовых тарифов отражаются в регистре сведений «Шкала почтовых сборов». В соответствии с Приказом УГППС «Укрпочта» от 25.02.2016г. с 01.04.2016г. действуют новые тарифы на почтовые переводы.

1. Простой:

 • Порог1: ставка = 0,0200; Порог = 2 000,00; Сумма минимальная = 10,0000;

 • Порог2: ставка = 0,0100; Порог = 999 999 999,99.

2. Срочный:

 • Порог1: ставка = 0,0100; Порог = 999 999 999,99; Сумма минимальная = 10,0000.

Для конфигураций:  BAS УТ, BAS ERP .

Для отражения наличия у сотрудника спецстажа и формирования отчета по ЕСВ, необходимо:

Шаг №1. Заполнить справочник «Виды стажа». Указать признак «Льготный стаж», заполнить основание льготного стажа (подбором из классификатора).

Шаг №2. Заполнить регистр сведений «Начальные сведения о стаже работников организации»: указать для конкретного сотрудника наличие льготного стажа.

Шаг №3. Создать и заполнить документ «Аттестация рабочих мест для учета спецстажа»: дата документа считается датой начала  зачета спецстажа.

Шаг №4. Вводить ежемесячно документы «Расчет спецстажа работников организаций».

Если учет продолжительности стажа ведется в сменах или часах, то расчет продолжительности специального стажа необходимо проводить ПОСЛЕ начисления заработной платы за отчетный месяц. Если учет стажа ведется в календарных днях - расчет может быть проведен не зависимо от начисления заработной платы.

Для конфигураций:  BAS УТ, BAS ERP.


В плане видов расчета «Основные начисления организаций» необходимо создать новый вид расчёта – «Обеды». В нём указать:

 • Способ расчёта – «По дневной тарифной ставке»;
 • Вид времени – «Дополнительное начисление за уже оплаченное время»

Затем назначить работнику плановое начисление по этому виду расчёта в размере стоимости дотации на питание.


Для конфигураций:  BAS ERP .

В плане видов расчета «Основные начисления организаций» необходимо создать новый вид расчёта – «Проездной билет». В нём указать:

 • Способ расчёта – «Фиксированной суммой»;
 • Вид времени – «Дополнительное начисление за уже оплаченное время»

Затем назначить работнику плановое начисление по этому виду расчёта в размере стоимости дотации проездного билета.


Для конфигураций:   BAS ERP .

Можно воспользоваться любым из нижеперечисленных способов:

 • Назначить способ работнику с помощью документа «Ввод сведений об учёте основного заработка работников организаций». При проведении документа формируются движения в регистре сведений «Учёт основного заработка работников организаций»;
 • Назначить способ каждому начислению работника с помощью документа «Ввод сведений об учёте плановых начислений работников организаций». При проведении документа формируются движения в регистре сведений «Учёт плановых начислений работников организаций»;
 • Назначить способ подразделению в регистре сведений «Учёт основного заработка сотрудников подразделений организаций».

Для конфигураций:BAS ERP.

Подобная ситуация возникает, если в документе «Зарплата к выплате организаций», в табличной части, в колонке «Выплаченность» установлено значение «Не выплачено». Чтобы исправить данную ошибку, необходимо с помощью кнопки «Заменить отметку на...» изменить отметку на «Выплачено», либо вручную в колонке «Выплаченность» заменить на «Выплачено».


z7_1.JPG


Для конфигураций:  BAS УТ, BAS ERP и BAS Бухгалтерія.


Да, такая возможность существует в программе. Достаточно в форме открытого документа или элемента справочника нажать кнопку «Действие» и выбрать пункт «Редактировать номер» (для документов) или «Редактировать код» (для справочников).

Однако данным механизмом не стоит сильно увлекаться, поскольку будет нарушена единая нумерация в справочниках и документах. Его рекомендуют использовать преимущественно в документах «Налоговая накладная», если необходимо назначить номер вручную.


Для конфигураций:  BAS УТ, BAS ERP и BAS Бухгалтерія.

Информация о стаже работника до начала его работы в организации вносится в регистре сведений «Начальные сведения о стаже работников организации».


Z7_2.JPG


Автоматически, если в форме элемента справочника «Физические лица» по кнопке «Труд» ввести данные о трудовой деятельности и нажать  «Заполнить начальные сведения о стаже»;

Вручную. Для внесения или просмотра данных о стаже необходимо установить курсор на фамилию работника в списке, отображенном в левой части формы регистра.


При добавлении записи по сотруднику выбирается вид стажа, а также указываются даты для расчета величины стажа. Стаж исчисляется в годах, месяцах и днях.

Данные о стаже работника могут использоваться для определения процента оплаты по больничным листам, для оплаты за выслугу лет и т. д.


Для конфигураций:  BAS УТ, BAS ERP и BAS Бухгалтерія.

Такие остатки вносятся путем указания всех использованных отпусков за периоды от даты приема. Для этого необходимо:

 • Заполнить в регистр сведений «Положенные ежегодные отпуска работников организации» информацию о нормативной продолжительности отпуска, указав дату приема. Предусмотрено автоматическое заполнение регистра (по кнопке «Заполнить» – «Принятыми на работу»).


z12_1.JPG • В обработке «Остатки отпусков» необходимо установить курсор в верхней таблице на сотрудника, а в нижней таблице – на период, дни отпуска которого были использованы, и нажать кнопку «Редактировать остаток отпуска».


z12_2.JPG


Будет создан документ «Отпуска организаций» с видом операции «Корректировка отпуска». В графе «Использовать дней» нужно указать количество использованных дней отпуска. Затем повторить операцию создания документа для следующего периода.

Для конфигураций:  BAS ERP .

Если сотрудника отзывают из отпуска, то для дальнейшего корректного расчета остатка отпуска следует создать документ «Отпуска организаций» с видом операции «Корректировка отпуска».


vopros_14.png


В графе «Использовать дней» отрицательным значением следует указать количество дней, на которые работник отзывается из отпуска (неиспользованных дней). Интервал дат, в который сотрудник отозван, при этом не указывается, задается только период, за который не использованы дни.


Для конфигураций:  BAS УТ, BAS ERP .

На закладке «Начисления» по умолчанию для всех видов расчета установлено действие «Не изменять». Важно правильно установить значение данного реквизита. Если необходимо ввести новый размер оклада, то в реквизите «Действие» должно быть установлено – «Изменить», и оклад можно будет поменять.


vopros_13.png


Другие виды действия могут быть использованы в случаях:

 • Действие «Начать» – начисление будет рассчитываться с указанной даты;
 • Действие «Не изменять» – остается все как есть, поле с окладом будет недоступно для редактирования;
 • Действие «Прекратить» – начисление не будет рассчитываться с указанной даты и в поле «Размер» значение удалится.

Для конфигурации: BAS Бухгалтерія.

Нет, в документе «Кадровое перемещение организаций» отсутствует сервис для автоматического изменения кадровых параметров, однако можно порекомендовать следующую методику работы:

 1. Создать новый документ;
 2. Заполнить его списком сотрудников по кнопке «Заполнить». При этом в табличной части документа в реквизите «График работы» будет установлено текущее значение графика работы сотрудника;
 3. Записать и закрыть документ, не проводя его;
 4. Запустить обработку «Групповая обработка справочников и документов». По кнопке «Настройка» установить флаг «Разрешить изменение реквизитов объектов».

На закладке «Объекты отбора» выполнить действия 1-5:


15_1.png


На закладке «Обработка» выполнить действия 1-3:


15_2.png   5. Провести документ  «Кадровое перемещение организаций».


   Для конфигураций:  BAS УТ, BAS ERP и BAS Бухгалтерія.

Вид расчета «Оплата праздничных и выходных дней» со способом расчета «Фиксированной суммой» выбирается в том случае, если часы, оплаченные по данному виду расчета, засчитываются как отработанное время, и отображаются в табеле учета рабочего времени. День выхода на работу вне зависимости от количества отработанных часов считается рабочим днем.

Вид расчета «Доплата за работу в праздники и выходные» со способом расчета «Доплата за праздничные» выбирается в том случае, если оплата за работу в выходной день должна быть произведена больше, чем в одинарном размере. Рассчитанную сумму можно откорректировать вручную.


Для конфигураций:  BAS ERP .

Чтобы при начислении отпуска учитывалась заработная плата сотрудника не только по основному месту работы, но и по внутреннему совместительству, необходимо:

1. Проверить, чтобы в настройках регистра сведений «Параметры расчета зарплаты организаций» в разделе «Расчет среднего» не был установлен флаг «Не учитывать совместителей для средних»:


ZUP_V_17_1.png


2.Проверить, чтобы в карточке сотрудника, принятого по внутреннему совместительству, в поле «Осн. назначение» был указан этот же сотрудник, работающий по основному месту работы:


ZUP_V_17_2.png


Для конфигураций:  BAS УТ, BAS ERP .


Для целей расчета оплаты мобилизованным сотрудникам необходимо:

a) В плане видов расчета создать новое начисление «Оплата по среднему за дни мобилизации». Параметры у нового начисления должны быть такими же, как и у предопределенного вида расчета «Оплата по среднему заработку» (можно добавить копированием), за исключением кода НДФЛ и данных о взносах ЕСВ. Данное начисление не облагается взносами по ЕСВ, поэтому поле «Является базой для» не должно содержать информацию о взносах ЕСВ;

b) Настроить используемые виды расчета для основных начислений (оклад по дням, оклад по часам и т. п.). В поле «Вытесняющие расчеты» добавить созданный вид расчета «Оплата по среднему за дни мобилизации»;

c) С помощью документа «Оплата по среднему заработку» зарегистрировать замену плановых начислений работника на определенный период начислением «Оплата по среднему за дни мобилизации»;

d) Оплату за дни мобилизации отражать документом «Начисление зарплаты работникам организации».

Для целей кадрового учета и корректного заполнения регламентированной отчетности, необходимо отразить факт отсутствия работника по причине мобилизации, необходимо оформить документ «Отсутствие на работе организаций», указав состояние работника – «Мобилизован»:


UPP_V_9.png


Для конфигурации: BAS ERP, BAS КУП

Программирование

Рассмотрим пример. Создан критерий отбора «ДокументыПоДоговору» (тип - СправочникСсылка.ДоговораКонтрагентов). Необходимо из формы элемента справочника «ДоговораКонтрагентов» просматривать список документов, оформленных в рамках данного договора.

В режиме «Конфигуратор»:

Шаг №1. Определить состав критерия отбора: указать список объектов, входящих в состав критерий отбора. В данном случае это реквизиты документов, имеющие тип «СправочникСсылка.ДоговораКонтрагентов».

pr2-1.JPG

Шаг №2. Установить видимость команды открытия списка критерия отбора: в форме элемента справочника «ДоговораКонтрагентов» перейти на закладку «Командный интерфейс» и установить флаг в свойство «Видимость».

pr2-2.JPG

В режиме пользователя будет отображен список документов, оформленных в рамках данного договора 

pr2-3.JPG

Да, возможно. Для вывода подобных сообщений нужно использовать объект встроенного языка СообщениеПользователю.

Например, необходимо контролировать заполнение реквизита Дата. В случае записи документа будущей датой – выдавать ошибку, и показывать на форме поле с ошибкой.

pr1-1.JPG

Для этого можно использовать следующий код:

Процедура ПередЗаписью(ОтказРежимЗаписиРежимПроведения)

            Если НачалоДня(Дата)>НачалоДня(ПолучитьОперативнуюОтметкуВремени()) Тогда

                        Отказ=Истина;

                        Сообщение=Новый СообщениеПользователю;

                        Сообщение.Поле="Дата";

                        Сообщение.ПутьКДанным="Объект";

                        Сообщение.Текст="Нельзя вводить будущую дату!";

                        Сообщение.Сообщить();

            КонецЕсли;

КонецПроцедуры

В свойстве Поле указывается имя реквизита формы. В результате чего выведенное сообщение с ошибкой будет привязано к тому элементу формы,  который связан с этим реквизитом формы.

Для этого необходимо в модуле объекта изменить имя существующей процедуры «Обработка проведения», например, на «Обработка проведения1».

Vopros1_1.JPG

После этого можно использовать конструктор движений для добавления нового кода.

После использования конструктора движений в модуле объекта появится новая процедура «Обработка проведения».

Vopros1_2.JPG

Vopros1_3.JPG

После этого необходимо скопировать код из новообразованной процедуры в ранее существующую, вернуть имя процедуры, удалив символ «1». Затем удалить лишнюю процедуру.

Если в окне произвольного выражения попытаться открыть конструктор запроса выбрав из контекстного меню «Конструктор зпроса» появится ошибкаа


Akaunt11.JPG


Для вызова Конструктора запроса необходимо выделить несколько пробелов затем вызвать контекстное меню на выделенном участке и выбрать пункт Конструктор запроса.


Akaunt12.JPG

Для отображения итога в подвале табличной части «Товары» на форме необходимо включить использование подвала для таблицы.Akaunt13.JPG

Необходимо выделить поле, по которому нужно рассчитывать итог и в свойстве «ПутьКДаннымПодвала» указать «Объект.Товары.ИтогСумма». Дополнительно, для отображения теста в подвале в свойстве «ТекстПодвала» можно указать «Итого»:


Akaunt14.JPG

Выполнив запрос к документу «Поступление товаров» на который установлено ограничение доступа к данным система выдаст ошибку выполнения запроса:


Akaunt15.JPG

Для получения данных в запросе необходимо использовать ключевое слово РАЗРЕШЕННЫЕ языка запросов:


Akaunt16.JPG

Для добавления команды открытия не основной формы необходимо добавить либо общую команду, в модуле общей команды указать код открытия не основной формы какого-либо объекта.Akaunt17.JPG

Для этих же целей можно использовать и команду объекта с аналогичным кодом процедуры:


Akaunt18.JPG


В свойствах команды необходимо указать Группу.

После добавления команд, их необходимо добавить в редакторе командного интерфейса


Akaunt19.JPG

Тип отбора динамического списка «ЭлементОтбораКомпоновкиДанных» потому необходимо программно выполнить следующие действия:

 1. Добавить элемент отбора в реквизит формы с типом динамический список.
 2. Взвести флаг использования отбора.
 3. Установить левое значение.
 4. Установить правое значение.
 5. Установить вид сравнения для отбора.

Akaunt20.JPG

Торговля

Знижки (націнки) можуть бути об'єднані в групи, для кожної з яких визначається правило спільного застосування знижок (націнок) всередині групи.0309182.JPG

Варіанти спільного застосування знижок (націнок): 

Мінімум - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі буде обрана знижка з мінімальним значенням.
Наприклад, в групу поміщені знижки 5% і 15% - застосовуватися буде знижка 5%.  

Максимум - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі буде обрана знижка з максимальним значенням. Наприклад, в групу поміщені знижки 5% і 15% - застосовуватися буде знижка 15%.  Додавання - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі знижки (націнки) будуть складатися, тобто буде застосована знижка (націнка), яка дорівнює сумі знижок або націнок. Наприклад, в групу поміщені знижки 5%, 10% і 15% - застосовуватися буде сума всіх знижок, тобто 30%.  

Множення - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі знижки (націнки) будуть застосовуватися послідовно. Наприклад, в групу поміщені знижки 5%, 10% і 15%. Товар продається за ціною 1 000,00 грн. Знижки будуть застосовуватися ((1000 - 5%) - 10%) - 15%.  

Витіснення - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі буде діяти тільки знижка, яка має найвищий пріоритет в групі.  

Пріоритетність знижки визначається значенням колонки «Порядок застосування» в довіднику «Знижки (націнки)». 


Для конфігурацій:BAS  УТ.


Для введення залишків за невиконаними замовленнями клієнтів (або постачальникам) необхідно: 


1)     Зареєструвати замовлення клієнтів (замовлення постачальникам), в яких потрібно вказати перелік не відвантажених (не взятих) позицій; 


2)     Ввести документ «Введення початкових залишків», в якому зафіксувати залишок заборгованості (або аванс) покупця (постачальника).  


Доступ: Адміністрування → Початкове заповнення → Документи введення початкових залишків.

0909181.JPG
У документі необхідно вибрати те замовлення клієнта (замовлення постачальнику), за яким є заборгованість. 


Примітка. Введення залишків слід оформляти, якщо на момент фіксації залишків є заборгованість за конкретним замовленням. Якщо по всім попереднім поставкам (відвантаженнях) постачальник (клієнт) вже розплатився, то вводити нічого не потрібно!

Для конфігурацій: BAS УТ.

Інформацію про адреси, телефони та іншу контактну інформацію клієнтів можна побачити в звіті «Контактна інформація».

Доступ: Головне меню «Всі функції» → Звіти → Контактна інформація. 

За допомогою кнопки «Показати налаштування» необхідно задати (встановити прапорці), яку інформацію  потрібно вивести.


030918.JPG

Для конфігурацій: BAS УТ.


Документ «Реализация товаров и услуг» может проводиться при отсутствии остатков на складе в случае, если в программе не включен контроль остатков.

В конфигурации возможно использование следующих вариантов контроля остатков:

1) По складу. Включается в карточке склада установкой флага «Контролировать обеспечение»;

2) По организации. Включается в разделе «Администрирование» → «Организации и денежные средства» установкой флага «Контролировать остатки товаров организаций».

Для конфигураций: BAS УТ.

Чтобы отследить Кто? и Что? изменил в документе, необходимо воспользоваться механизмом «Версионирование объектов».
«Версионирование объектов» включается в разделе «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание» установкой флага «Версионирование объектов». По гиперссылке «Настройки хранения» в разделе «Документы» нужно найти документ «Возврат товаров от клиента» и установить вариант версионирования - «Версионировать при записи».
Отследить историю изменения документа «Возврат товаров от клиента» можно из панели навигации по кнопке «Ещё» → «История изменений».

UT_Vopros4.JPG
Для конфигураций: BAS УТ.

Да, возможно. Для использования данного функционала программы необходимо в разделе «Администрирование» в панели навигации:

 • «Маркетинг и планирование» установить флаг «Сегменты клиентов» (т. к. для установки временного запрета отгрузки клиенту, он должен входить в определенный сегмент);
 • «CRM и продажи» установить флаг «Запрет отгрузки».
Далее в справочнике «Сегменты клиентов» появляется закладка «Сегменты запрета отгрузки». На указанной закладке необходимо  создать новый сегмент клиентов и в пункте «Состав сегмента» на панели навигации добавить клиентов, которым запрещена отгрузка.


UT_Vopros3_1.JPG

После включения клиента в сегмент запрета отгрузки в карточке клиента будет отображаться информация о том, что ему запрещена отгрузка. оды при обмене с конфигурацией BAS Бухгалтерия будут перенесены в документы «Поступление товаров и услуг».  


UT_Vopros3_2.JPG

Для конфигураций: BAS УТ. 

Функция автоматического закрытия заказов настраивается в разделе «Администрирование».

Для заказов поставщикам в панели навигации «Закупки» с помощью флагов:

 • Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам;
 • Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам.

Для заказов клиентов в панели навигации «CRM и продажи» с помощью флагов:

 • Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки;
 • Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки.

При установке перечисленных флагов будет производиться контроль оплаты и поставок (отгрузок), и менеджер не сможет перевести заказ в статус «Закрыт», если товары не полностью получены (отгружены) или не полностью оплачены.

В данном случае поступление (реализацию) неполученных (неотгруженных) товаров можно отменить, указав в заказе причину отмены. Для этого нужно в разделе «Администрирование» в панели навигации:

 • «Закупки» установить флаг «Причины отмены заказов поставщикам»;

 • «CRM и продажи» установить флаг «Причины отмены заказов клиентов».

В документах «Заказ поставщику» и «Заказ клиента» необходимо установить флаг «Отменено по причине» и выбрать причину.

UT_Vopros1.JPG

Для конфигураций: BAS УТ.

Да, данный механизм уже автоматизирован в некоторых конфигурациях BAS. Для загрузки цен поставщиков из внешнего файла, достаточно воспользоваться обработкой «Помощник регистрации цен поставщика».

В данную обработку пользователем копируются колонки «Номенклатура поставщика»/«Артикул» и «Цена» из прайс-листа, предоставленного поставщиком. В результате автоматически создаётся документ «Регистрация цен поставщиков», который формирует движения в регистр сведений «Цены номенклатуры поставщиков».


Для конфигураций: BAS УТ

Да, можно.

В программе предусмотрен режим работы, который позволяет фиксировать склады в табличной части документа поступления. Данный режим работы подключается в настройке параметров учёта с помощью установки флага указывать склады в табличной части «Для документов поступления».

После установки данного флага, при открытии документа поступления в табличной части появится колонка «Склад», в которой можно заполнить информацию о тех складах, на которые поступает товар.


Akaunt6.JPG


Для конфигураций: BAS ERP, BAS УТ.

Регистрировать цены поставщиков можно либо отдельным документом «Установка цен номенклатуры контрагентов», либо автоматически при поступлении товаров. История изменения последних цен в программе не хранится.

Для сравнения цен поставщиком используется отчёт «Анализ цен» (см. рисунок). В настройках отчёта можно устанавливать отборы по конкретным контрагентам, по определённой группе номенклатуры, либо по интересующей позиции номенклатуры.


Akaunt7.JPG


Для конфигураций: BAS ERP, BAS УТ.Производство

Для отражения взаиморасчетов по приобретению НМА программа BAS ERP  допускает использовать только те договора, в которых установлен вид ведения взаиморасчетов – «По договору в целом».


Для конфигурации: BAS ERP .

Да, добавление субсчетов в типовой план счетов допускается выполнять и в режиме работы пользователя. При этом необходимо:

1) Для счета-родителя установить в карточке счета флаг «Запретить использовать в проводках» (например, это 631 счет);

2) Перенести имеющиеся остатки по расчетам с контрагентами со счета-родителя (631) на подчиненные счета (631.1 и 631.2). Данную операцию можно выполнить с помощью документа «Корректировка долга».

Примечание: Как правило, задачу о раздельном хранении данных на различных субсчетах (синтетический учет) можно решить и другим способом: за счет правильной организации аналитического учета. Какие именно аналитики выбрать и как их структурировать зависит от конкретной практической задачи и конфигурации, в которой ведется учет.

Для конфигураций: BAS ERP .

Воспользоваться стандартными отчетами не получится, т. к. количественный учет по серийным номерам не ведется.

Найти документ, которым оформлена отгрузка, поможет универсальная обработка «Поиск данных». Предварительно необходимо в форме обработки нажать кнопку «Обновить индекс», далее в поисковой строке ввести серийный номер, который требуется найти, и нажать кнопку «Поиск»:


UPP_V_13.png


Для конфигурации:BAS ERP 

Відомості про зміни в новій версії додатка можна дізнатися наступними способами:

1. Під час запуску конфігурації:

Більшість конфігурацій після оновлення версії виводять користувачам інформаційне вікно про виконане оновлення і про зміни в новій версії:


 2. Через відповідний розділ меню:

Для цього необхідно перейти в меню АдмініструванняПідтримка та обслуговування→Оновлення версії програми→Опис змін програми. З’явиться вікно(як в попередньому способі), в якому будуть описані зміни під час останнього оновлення.


 

3. В особистому кабінеті Порталу інформаційно-технологічного супроводу:


Стаття актуальна для конфігурацій BAS Бухгалтерія , BAS Управління торгівлею, BAS ERP, BAS Документообіг КОРП