Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

Як здійснити контроль цін під час оформлення продажів в BAS?

В прикладних рішеннях BAS ERP, BAS Комплексне управління підприємством та BAS Управління торгівлею є можливість проводити контроль цін при оформленні операцій реалізації товарів, послуг та робіт на відповідність умовам, визначеним в відповідних типових чи індивідуальних офертах.

Тобто в інформаційній системі можна встановлювати допустимий діапазон цін продажів товарів клієнтам та контролювати входження ціни в цей діапазон.

Важливою передумовою реалізації цього механізму є відсутність у користувача повних прав або ролі, яка не допускає відхилення від умов продажу або купівлі.

Якщо передбачається, що в інформаційній системі буде використовуватися кілька видів цін, то необхідно включити функціональну опцію «Кілька видів цін» в «НДІ і адміністрування» - «Настройка розділів» – «CRM і маркетинг».

Нехай для торговельного підприємства ТОВ «Мрія» діє наступна цінова політика – товар продається клієнту не дешевше, ніж його собівартість збільшена на 5%, а також ціна не може перевищувати роздрібну ціну більше ніж на 6%.

Всі види цін встановлюються за допомогою довідника «Види цін» («CRM і маркетинг» - «Настройки та довідники»).

Спершу до довідника «Види цін» треба ввести допоміжні ціни, які будуть використовуватися при розрахунках мінімальної та максимальної припустимої ціни. Оскільки вони є допоміжними, то ми не будемо відображати їх в прайс-листах, а тому не встановлюємо при описі прапорець «При продажу клієнтам» (рис.1).


Рис. 1 – Створення нового виду цін

Першим створюємо вид цін «Собівартість». В процесі створення вказуємо валюту, в якій буде ціна розраховуватися, варіант використання ціни (не встановлюємо прапор у варіанті «при продажу клієнтам»).

У способі завдання ціни обираємо варіант «Довільний запит до даних ІБ», а схему компонування даних – «Собівартість з додатковими витратами» (рис. 2). Отримати доступ до даного способу визначення ціни та схеми компоновки даних можливо, якщо перейти за гіперпосиланням «Використовувати повні можливості» у верхній частині елемента довідника.


Рис. 2 – Створення виду цін «Собівартість»

Зауважимо, що при виборі схеми компонування даних «Собівартість з урахуванням додаткових витрат» розрахунок собівартості проводиться за допомогою регламентної операції з закриття місяця, для якої можна створити регламентне завдання та встановити розклад в формі «Регламентні операції з закриття місяця» у розділі «Виконання операцій» (рис. 3).


Рис. 3 – Налаштування автоматичного виконання регламентних операцій з закриття місяця

Далі створюємо наступний вид цін – «Мінімальна ціна продажу». Згідно умов вказуємо спосіб завдання ціни (націнка на інший вид цін), базовий вид ціни (Собівартість) та націнку (5%) (рис. 4).


Рис. 4 – Створення виду цін «Мінімальна ціна продажу»

Аналогічно створюємо інші два вида цін – «Роздрібна» та «Максимальна ціна продажу» (рис.5).


Рис. 5 – Створення виду цін «Максимальна ціна продажу»

Наступним етапом є встановлення діапазону допустимих цін в довіднику «Види цін». Встановлюємо вид мінімально та максимально допустимих цін продажу, обираючи створені відповідні ціни (рис.6).


Рис. 6 – Встановлення діапазону припустимих цін продажу

В розділі «CRM і маркетинг» в групі «Ціни та знижки» є робоче місце «Ціни (прайс-лист)», яке призначено для створення документа «Встановлення цін номенклатури» та реєстрації цін. При формуванні прайс-листа по замовчанню виводяться лише ті види цін, в яких встановлено прапорець «При продажу клієнтам». Отже, для нашого прикладу види цін необхідно вказати вручну за кнопкою «Змінити ціни» – «Розрахувати обчислювані (за даними ІБ та формулами)» (рис. 7).


Рис. 7 – Розрахунок цін

Після натискання кнопки «Застосувати змінені ціни» автоматично створюється документ «Встановлення цін номенклатури» (рис. 8).


Рис. 8 – Встановлення цін номенклатури

Тепер при проведенні документів продажу буде відбуватися контролювання призначених цін з урахування вказаного діапазону, та при спробі проведення документа з цінами, що виходять за межі припустимих цін, виникатиме повідомлення про помилку.

Язык материала:  ua