Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

Оформлення операції недостачі на складі з коригуванням податкового кредиту

Господарська ситуація: Запас (товар/матеріал) купувався підприємством для господарської діяльності з податковим призначенням «Опод. ПДВ». При цьому був нарахований податковий кредит. В результаті псування запас був списаний за податковим призначенням «Неопод. ПДВ, негосп.». При цьому потрібно відкоригувати податковий кредит.


1. Оформлення операції інвентаризації: документ «Інвентаризація товарів на складі».
a) Вказати дату і склад в «шапці» документа. Документ заповнюється автоматично по кнопці «Заповнити» над табличною частиною;
b) У разі нестачі/надлишку в колонці «Кількість» вказати реальну кількість товарів на складі. При цьому в колонці «Відхилення» буде показано наявність недостачі (від'ємне значення), або наявність надлишків в кількісному вираженні.


2. Заповнення довідника «Статті витрат».
Важливо! Виконується ТІЛЬКИ при ПЕРШОМУ оформленні операції недостачі.
У довідник «Статті витрат» додати дві нові статті витрат:
«Недостача на складі» (для оформлення документа «Списання товарів»):


«Коригування ПДВ» (для оформлення документа «Зміна податкового призначення запасів»):


3. Оформлення документа «Зміна податкового призначення запасів» (в разі необхідності коригування ПДВ).
a) Заповнюємо для кожного рядка табличної частини тільки поля: «Номенклатура», «Кількість», «Нове подат. призн. ПДВ»:


b) Натискаємо на кнопку «Заповнити за партіями» над табличною частиною:


Контроль: знизу показана загальна сума коригування ПДВ по документу, якщо вона менше необхідної суми коригування перевірити заповнення поля «Метод коригування» для кожної позиції табличній частині, і в разі необхідності виставити вручну в якості значення цього поля «Нарахувати зобов'язання».

c) На закладці «Рахунки обліку» заповнюємо рахунок і статтю витрат:


d) Провести документ і переглянути результат проведення:


Примітка. При проведенні документа в податковому обліку для кожної позиції табличній частині відбувається зміна податкового призначення ПДВ, в бухгалтерському обліку відбувається донарахування податкових зобов'язань (рахунок 6435 - «умовний продаж») на суму коригування податкового кредиту.

4. Оформлення документа «Податкова накладна»: закриття рахунку 6435
Оформляється автоматично, введенням на підставі документа «Зміна податкового призначення запасів».


Провести документ і переглянути результат проведення:


Для контролю закриття рахунку 6435.Умовний продаж сформувати звіт «Оборотно-сальдова відомість по рахунку»:


5. Оформлення документа «Списання товарів».
Оформляється введенням на підставі документа «Інвентаризація товарів на складі».
ОБОВ'ЯЗКОВО в кожному рядку табличної частини змінити податкове призначення ПДВ.

На закладці «Рахунки» заповнити рахунок і статтю витрат:


Провести документ і переглянути результат проведення:


Примітка. Наявність транзитних проводок через рахунки 8-го класу залежить від налаштувань облікової політики організації, а сам рахунок 8-го класу в проводках визначається зі статті витрат.


Язык материала:  ua