Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

Ключові можливості підсистеми бюджетування в BAS ERP та BAS КУП

1. Моделювання фінансових планів

Програма надає гнучкий та зручний інструмент для розробки моделей бюджету з регульованою глибиною деталізації, індивідуальним налаштуванням кожної з моделей з використанням підлеглих бюджетів довільного рівня складності, необмеженою кількістю моделей, що одночасно використовуються, а також можливістю оперативної та безболісної заміни однієї моделі на іншу.

2. Лімітування витрат коштів

Для цілей підвищення внутрішньої дисципліни підприємства з точки зору витрачання коштів передбачена можливість встановлення для бюджетних статей індивідуальних типів лімітів.

3. Оцінка відхилень фактичних даних від планових

Порівняння прогнозних та фактичних даних фінансового стану підприємства здійснюється в рамках бізнес-моделі з можливістю використання різних сценаріїв. Для спрощення процедури порівняння встановлено сценарій Фактичні дані, джерелами якого можуть бути задіяні оперативний облік, регламентований/міжнародний облік та довільні дані.

4. Використання інтеграційних зв'язків

Інтеграційні можливості бюджетування дозволяють враховувати при побудові бізнес-моделі бюджету дані з інших джерел (наприклад, плани продажу, закупівлі, виробництва).

5. Комплексний аналіз досягнутих результатів

Аналіз бізнес-моделі дозволяє провести комплексну оцінку балансу виконання підпорядкованої системи бюджетів з погляду відповідності отриманих видатків та доходів. Розгорнутий аналіз може бути зроблений за допомогою різних типів бюджетних звітів.

6. Регламент бюджетного процесу

Для прискорення процедури узгодження та виконання бюджетного процесу передбачено окремий механізм, що дозволяє за допомогою встановленого користувачем регламенту посилити контроль за своєчасним виконанням конкретних операцій відповідальними працівниками.

7. Оцінка виконання бюджетного процесу

Для спрощення контролю над своєчасним виконанням бюджетного процесу передбачено окреме робоче місце - Монітор бюджетного процесу. Ключовою перевагою робочого місця є компактне представлення великих обсягів даних, що полегшує прийняття управлінських рішень, що ґрунтуються на візуальній оцінці:

  • планового та фактичного часу витраченого на виконання бюджетних завдань;
  • прогнозного часу закінчення бюджетного процесу.

На навчальному курсі від ЦСН Проком ми практично освоюємо функціональні можливості підсистеми Бюджетування в прикладному рішенні BAS ERP та BAS КУП.


Освоєння роботи з функціоналом програми для автоматизації бюджетного управління підприємств торгівлі та вирішення наступних завдань:

  • ознайомлення з методологічними засадами бюджетування;
  • робота з основними об'єктами конфігурації, які належать до функціоналу підсистеми Бюджетування для розуміння їх призначення та грамотного використовування в процесі роботи;
  • відображення товарних планів та налаштування їх зв'язків з підсистемою Бюджетування;
  • побудова бюджетної моделі з використанням операційних бюджетів (бюджет продажу, бюджет купівель) та майстер-бюджетів (бюджет доходів та витрат, бюджет руху грошових коштів та прогнозний баланс);
  • проведення план-фактного аналізу даних;
  • управління бюджетним процесом.

Деталі за посиланням: https://csoprocom.com.ua/study/kursy-bas/byudzhetuvannya-v-prikladnomu-rishenni-bas-erp-dlya-torgove...

Язык материала:  ua