Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

Збереження і відновлення даних керованих форм в прикладних рішеннях системи BAS

Іноді виникає задача, коли необхідно зберегти і швидко відтворити деякі дані форми. Під даними форми ми розуміємо значення її реквізитів або їх властивостей. Наприклад, це може бути задача: запам’ятати та потім відновити декілька наборів параметрів (наборів даних реквізитів) деякої обробки.

Збереження даних форми можна налаштувати в автоматичному та в ручному режимах

Автоматичне збереження даних форми виконується при закритті форми, а при наступному її відкритті збережені дані відновлюються у відповідних реквізитах. Автоматичне збереження даних завжди виконується тільки в системне сховище.

Стандартне (системне) сховище налаштувань – це набір системних таблиць, в яких платформа автоматично зберігає різні настройки (варіанти звітів, користувацькі настройки звітів, дані форм тощо).

Вручну дані форми можна зберегти / відновити за допомогою стандартних команд форми «Зберегти параметри...», «Відновити параметри...». При ручному режимі дані форми стандартно також зберігаються в системному сховищі, але розробник може назначити для зберігання цих налаштувань і власне сховище (у властивостях конфігурації для всіх її форм та у властивостях форми виключно для неї).

За умовчанням збереження даних форми в налаштуваннях відключено. Для того, щоб його підключити необхідно у властивостях форми (категорія «Використання»):

  • для збереження даних в автоматичному режимі встановити властивість «АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках» в значення «Использовать»; 
  • для збереження даних форми в ручному режимі встановити властивість «СохранениеДанныхВНастройках» в значення «Использовать список».

Після підключення використання збереження даних на закладці «Реквизити» форми з’являється колонка «Сохранение». В цій колонці необхідно поставити прапорці напроти тих реквізитів (або їх властивостей), значення яких необхідно зберігати.


Автоматичний та ручний режим можна підключити, як окремо один від одного, так і одночасно.

При незаповненому значенні властивості форми «Хранилище настроек» (пріоритет 1го рівня) та не заповненому значенні властивості конфігурації «Хранилище настроек данных формы» (пріоритет 2го рівня) у ручному режимі дані будуть збережені у стандартному сховищі, тобто в системні таблиці інформаційної бази.


Після підключення ручного режиму збереження даних форми у режимі користувача через меню командної панелі форми «Ще» - «Зберегти параметри...»/«Відновити параметри...» можна зберігати/змінювати та відновлювати різні набори параметрів (даних) форми.


Язык материала:  ua