Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

Як запланувати продажі на майбутні періоди з урахуванням сезонних коефіцієнтів?

В прикладних рішеннях BAS ERP, BAS Комплексне управління підприємством та BAS Управління торгівлею є можливість побудови планів продажу, зокрема по номенклатурі, з урахуванням залишків, сезонних коефіцієнтів та інших статистичних даних за певний період часу.

Розглянемо побудову плану продажів з урахуванням сезонності на наступному прикладі. Нехай на торговельному підприємстві виділено товар «Банний халат», попит на який має сезонний характер (рис.1).


Рис. 1 – Сезонні коефіцієнти товарів

Відомо, що за лютий 2022 року біло продано 410 одиниць номенклатури «Банний халат» з характеристиками «Білий, S». Сформуємо план продажів на березень місяць з урахуванням сезонних коефіцієнтів.

Для цього використовується документ «План продажів» («Планування» - «Планування запасів» - «План продажів по номенклатурі»). Використовуємо сценарій з періодичністю «Місяць» та правило заповнення плану «за джерелами», джерело даних – «Продажі» з режимом вибірки даних «зі зміщенням періода», яке дорівнює -1.

Для урахування сезонних коефіцієнтів у формі налаштування джерела даних планування встановлюємо прапорець «Змінити на сезонний коефіцієнт» (рис. 2).


Рис. 2 – Налаштування використання сезонних коефіцієнтів

Плановий обсяг продажів на майбутній період розраховується за формулою


Отже, в березні планується продати 820 од. товару, тобто продажі збільшаться з урахуванням сезонності в 2 рази.

Тепер проведемо планування на майбутній період з урахуванням сезонних коефіцієнтів та усередненого значення попередніх показників:

  • лютий 2022 – 410 од.,
  • березень 2022 – 750 од.,
  • квітень 2022 – 630 од.

Сезоні коефіцієнти зазначені на рис.1.

Аналогічно формуємо документ «План продажів» на травень 2022: сценарії з періодичністю «Місяць», вид план з заповненням за джерелами. Вказуємо джерела даних у правилі заповнення:

  • «Продажі» за «Лютий 2022» зі знаком + та зміщенням періоду -3
  • «Продажі» за «Березень 2022» зі знаком + та зміщенням періоду -2
  • «Продажі» за «Квітень 2022» зі знаком + та зміщенням періоду -1

Для кожного періоду також вказуємо в налаштуванні джерела заповнення плану прапорець «Змінити на сезонні коефіцієнти»

Значення джерел даних групуємо з правилом спільного застосування «Середнє» (рис. 3).


Рис. 3 - – Налаштування використання сезонних коефіцієнтів та даних попередніх періодів

Формула розрахунку значення планового продажу на травень 2022 наступна:


Результати розрахунку планового показника продажів на період "Травень 2022" з урахуванням фактичних продажів за минулі періоди та сезонних коефіцієнтів представлені в таблиці 1.


Таблиця 1 – Розрахунок планового об’єму продажів на «Травень 2022»

Язык материала:  ua