Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

Сценарії впровадження BAS ERP

Ми, в ПРОКОМі, вважаємо, що успіх такого складного проекту як впровадження BAS ERP значною мірою (може навіть більше за 50%) визначається сценарієм, тобто послідовністю етапів виконання проекту. Причина в тому, що складні комплексні конфігурації на кшталт BAS ERP практично неможливо запустити по принципу «все і відразу» (аргументацію чому це неможливо я не буду зараз наводити щоби не переобтяжувати текст - це тема окремої дискусії).

Тому ми багато часу витрачаємо на обговорення можливих сценаріїв на кожному проекті, порівняння їх між собою, та аналіз фактичного виконання. Перші проекти в складному машинобудуванні доведено до промислової експлуатації. Є час видохнути і потреба зробити роботу на помилками. Цього разу ми вирішили провести це обговорення публічно, тут. Можливо ця дискусія буде корисною колегам, а можливо колеги підкинуть якісь нові ідеї.

Попри те, що базовий цикл впровадження (докладно див. посилання в моєму коментарі): .

  • Моделювання,
  • Навчання користувачів,
  • Дослідна експлуатація,
  • Промислова експлуатація

ми, поки що, вважаємо незмінно вірним, практика впроваджень виявила, що цей цикл краще повторити декілька разів, послідовно для різних підсистем або груп підсистем. І саме тут виникає питання, яке ми і хочемо обговорити, питання цієї послідовності.

В машинобудуванні є додаткова складність - нормативи. Задача створення ресурсних специфікацій, вирішення якої тепер суттєво полегшилось, завдяки появі технології TrinityPDM, все одно вимагає значних зусиль. Стан в «середньому по лікарні» жахливий. Нормативів немає, тих хто їх повинен створювати - бракує. Тому сценарій впровадження для машинобудування повинен враховувати таку прикру обставину, що на старті проекту відсутні дані необхідні для управління виробництвом. Тож ми бачимо 3 сценарії (Класичний, Компромісний, та Ультимативний)

A. Класичний (так ми, зазвичай впроваджували УПП – з початку бухгалтерія, потім все інше)

1.НДІ + Управління інженерними даними (створення ресурсних специфікацій)

2.Регламентний облік (фактичний облік, виробництво без замовлень, реєстрація фактичних витрат, мінімум управлінських опцій)

3.Оперативний управлінський облік (Замовлення постачальникам, які створюються вручну без нормативів, Замовлення клієнтів, Взаєморозрахунки в розрізі замовлень, Казначейство)

=== Десь в цей момент з’являється критична маса нормативів cтворення яких, почалося на етапі 1 ===

4. Планування (Плани продажів, Планові калькуляції, розрахунок потреб та Плани закупівель).

5. Виробництво по замовленням, Ремонти

6. Схеми забезпечення, Замовлення на внутрішнє споживання +Замовлення постачальникам (автоматизовано, на підставі нормативів)

7. Ордерний та адресний склад

8. Управління персоналом, розрахунки заробітної платні

B.Компромісний (акценти зміщуються в бік управлінського обліку, який можливо, здійснюється руками бухгалтерії)

1.НДІ + Управління інженерними даними (створення ресурсних специфікацій)

2. Оперативний складський облік + Замовлення на внутрішнє споживання + Замовлення постачальникам, які створюються вручну без нормативів.

3. Планування (Плани продажів, Планові калькуляції, розрахунок потреб та Плани закупівель)+ Продажі (Замовлення клієнтів)

=== Десь в цей момент з’являється критична маса нормативів cтворення яких почалося на етапі 1 ===

4. Виробництво по замовленням, Виробничі витрати, Ремонти

5. Оперативний фінансовий облік (Казначейство, Взаєморозрахунки)

6. Регламентний облік (непрямі витрати, повна собівартість)

7. Управління персоналом, розрахунки заробітної платні

C. Ультимативний (весь фокус уваги на управлінцях та управлінському обліку, бухгалтерія в кінці)

1.НДІ + Управління інженерними даними (створення ресурсних специфікацій)

2. Оперативний складський облік + Замовлення на внутрішнє споживання + Замовлення постачальникам, які створюються вручну без нормативів.

=== Далі проект зупиняється поки не з’явиться критична маса нормативів, cтворення яких почалося на етапі 1 ===

3. Управління виробництвом Виробництво по замовленням, Виробничі витрати, Планові калькуляції, Ремонти

4. Оперативний облік (Замовлення клієнтів, Розрахунок потреб, Казначейство, Взаєморозрахунки, непрямі витрати, повна собівартість)

5.Планування (Плани продажів, Плани виробництва, Плани закупівель, Плани руху грошових коштів)

6. Регламентний облік

7. Управління персоналом, розрахунки заробітної платні

Язык материала:  ua