Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

В данном разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы слушателей наших курсов. 

ПРИМЕЧАНИЕ!
Используются следующие сокращения:
Бухгалтерия – «1С: Бухгалтерия 8 для Украины»
УТ – «1С: Управление Торговлей 8 для Украины»
УПП – «1С: Управление Производственным Предприятием 8 для Украины»
ЗУП – «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 для Украины»
УТП – «1С: Управление Торговым Предприятием 8 для Украины»

Бухгалтерия

Можливість відстежувати зміни в документах (довідниках) забезпечується використанням підсистеми версіонування об'єктів за допомогою прапора «Версіонування об'єктів» який задається в розділі «Адміністрування» - «Підтримка і обслуговування» - «Версіонування об'єктів»


Після установки зазначеного прапора стає активним пункт «Настройки зберігання».  
У вікні регістра відомостей «Версіонування об'єктів» необхідно вибрати елемент (документ або довідник) і вибрати варіант версіонування.априклад: Версіонування під час запису – після чого програма буде зберігати версію об'єкта при кожному записі документа або довідника і буде видно, які рядки змінилися між збереженнями).   Побачити цю інформації можна в пункті «Історія змін», який можна викликати за допомогою кнопки «Ще» в журналі документів (довідників) або у формі документів. Для конфігурацій: Бухгалтерія.

Введення початкових залишків за всіма рахунками обліку виконується за допомогою обробки «Помічник введення залишків».

У формі обробки необхідно обрати рахунок 6442 та натиснути кнопку «Ввести залишки по рахунку».У вікні введення залишків необхідно вказати вид заборгованості, контрагента, договір і суму взаєморозрахунків за договором. Якщо взаєморозрахунки з контрагентом закриті, слід встановити прапори «Немає ПН», «Взаєморозрахунки закриті» і вказати ставку ПДВ (20% або 7%).

Після вибору ставки ПДВ сума непідтвердженого ПДВ буде розрахована автоматично (колонка «Сума ПДВ»), за необхідністю суму непідтвердженого ПДВ можна відкоригувати вручну.

При проведенні документа «Введення залишків» сума непідтвердженого ПДВ відобразиться за дебетом рахунку 6442 «Податковий кредит непідтверджений».

 

Для конфігурацій: Бухгалтерія.

Згідно п.1.2 Положення №637 ліміт залишку готівки в касі (далі - ліміт каси) - це граничний розмір суми готівки, яка може залишатися в касі в позаробочий час.

Більш детально як розрахувати ліміт каси можна ознайомитись на сайті ЦСН «Проком» в розділі Інформація → Питання слухачів → Бухгалтерія http://csoprocom.com.ua/info/questi_listen.php.

Для контролю стану бухгалтерського обліку в конфігурації передбачений звіт «Експрес-перевірка».

По кнопці «Показати налаштування» відкривається вікно «Список можливих перевірок», в якому зазначаються необхідні параметри контролю ведення обліку касових операцій. Ліміт каси встановлюється в поле «Ліміт залишку каси, затверджений банком».


По кнопці «Виконати перевірку» буде проведено аналіз касових операцій за обраною організацією за вказаний період.

При перевірці операцій по касі в разі перевищення ліміту, програма в результаті перевірки виведе повідомлення про помилки та рекомендації щодо усунення:


Для конфігурацій: Бухгалтерія.


Akaunt1.JPG


Это связано с настройкой запрета изменения данный, при которой «по умолчанию» во всех новых информационных базах установлен запрет изменения данных до 01.04.11. Сама дата приказа о приеме может быть гораздо более поздней, но если в нем присутствуют сотрудники, принятые на работу 01.04.11 или ранее, то без корректировки запрета изменения данных документ не проводится.

Для устранения данной проблемы необходимо зайти в меню «Сервис» – «Настройка программы» – закладка «Запрет изменения данных»: нажать внизу на гиперссылку «Разрешить настройку запрета изменения данных до 01.04.11» и снять расположенный над ней флажок «Установлен запрет изменения данных до 01.04.11». После этого повторить попытку провести документ.

Примечание: Данное сообщение по той же причине может выводиться и в других случаях. Например, при попытке внести запись датой, не превышающей 01.04.11, в независимый периодический регистр сведений («Учетная политика организаций» и другие) или при попытке провести документ ввода начальных остатков по разделу: «Основные средства», если дата ввода в эксплуатацию основного средства 01.04.11 или ранее.


Для конфигураций: УТП, Бухгалтерія

Повідомлення «Для організації «ТОВ ....» не встановлені параметри оцінки запасів на дату балансу!» виводиться, в разі якщо в документі «Закриття місяця» встановлено прапор «Переоцінка вартості запасів»  в розділу «Регламентні операции по бухгалтерському обліку», але не задані параметри такої переоцінки.


Важливо! Якщо переоцінку виконувати не потрібно, необхідно зняти даний прапор.

Якщо ж переоцінка запасів повинна бути оформлена, необхідно встановити параметри оцінки запасів в регістрі відомостей «Параметри оцінки запасів на дату балансу». У регістрі вказуються типи цін, в яких задається чиста вартість реалізації номенклатури, рахунок і аналітика витрат, за якими буде відображатися уцінка ( «пряма проводка») і дооцінка ( «методом сторно»). Переоцінка проводиться тільки для тих номенклатурних позицій, для яких задана ціна чистої вартості реалізації.

Для конфігурацій: Бухгалтерія.Зарплата и кадры

Флаг «Повышение окладов» необходимо устанавливать, если в документе изменяется размер основного начисления сотрудника. При проведении документа формируются движения в регистр сведений «Коэффициенты повышения окладов». Данный коэффициент рассчитывается как отношение нового и старого размера основного начисления.

zup5-1.JPG

Данные регистра сведений «Коэффициенты повышения окладов» используются для расчета оплаты по среднему заработку. Например, для начисления отпуска, оплаты по среднему заработку, оплата простоев и др.

Для конфигураций: ЗУП, УПП, УТП.

Изменения почтовых тарифов отражаются в регистре сведений «Шкала почтовых сборов». В соответствии с Приказом УГППС «Укрпочта» от 25.02.2016г. с 01.04.2016г. действуют новые тарифы на почтовые переводы.

1. Простой:

 • Порог1: ставка = 0,0200; Порог = 2 000,00; Сумма минимальная = 10,0000;

 • Порог2: ставка = 0,0100; Порог = 999 999 999,99.

2. Срочный:

 • Порог1: ставка = 0,0100; Порог = 999 999 999,99; Сумма минимальная = 10,0000.

Для конфигураций: ЗУП, УПП, УТП.

Торговля

В программе предусмотрена стандартная, встроенная в конфигуратор, географическая карта мира. Стандартный макет географической схемы – это файл .geo.

Географическую карту Украины можно скачать с сайта infostart.ru/public/16841.

Загрузить карту из внешнего файла необходимо в разделе «Администрирование» → «CRM и продажи» в реквизит «Карта». Загрузка возможно только, если установлен флаг «Бизнес-регионы».

UT_Vopros6.JPG

 Для конфигураций: УТ.

Документ «Реализация товаров и услуг» может проводиться при отсутствии остатков на складе в случае, если в программе не включен контроль остатков.

В конфигурации возможно использование следующих вариантов контроля остатков:

1) По складу. Включается в карточке склада установкой флага «Контролировать обеспечение»;

2) По организации. Включается в разделе «Администрирование» → «Организации и денежные средства» установкой флага «Контролировать остатки товаров организаций».

Для конфигураций: УТ.

Чтобы отследить Кто? и Что? изменил в документе, необходимо воспользоваться механизмом «Версионирование объектов».
«Версионирование объектов» включается в разделе «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание» установкой флага «Версионирование объектов». По гиперссылке «Настройки хранения» в разделе «Документы» нужно найти документ «Возврат товаров от клиента» и установить вариант версионирования - «Версионировать при записи».
Отследить историю изменения документа «Возврат товаров от клиента» можно из панели навигации по кнопке «Ещё» → «История изменений».

UT_Vopros4.JPG
Для конфигураций: УТ.

Да, возможно. Для использования данного функционала программы необходимо в разделе «Администрирование» в панели навигации:

 • «Маркетинг и планирование» установить флаг «Сегменты клиентов» (т. к. для установки временного запрета отгрузки клиенту, он должен входить в определенный сегмент);
 • «CRM и продажи» установить флаг «Запрет отгрузки».
Далее в справочнике «Сегменты клиентов» появляется закладка «Сегменты запрета отгрузки». На указанной закладке необходимо  создать новый сегмент клиентов и в пункте «Состав сегмента» на панели навигации добавить клиентов, которым запрещена отгрузка.


UT_Vopros3_1.JPG

После включения клиента в сегмент запрета отгрузки в карточке клиента будет отображаться информация о том, что ему запрещена отгрузка. оды при обмене с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8 для Украины» будут перенесены в документы «Поступление товаров и услуг».  


UT_Vopros3_2.JPG

Для конфигураций: УТ. 

Услуги поставщиков оформляются с помощью документов «Поступление товаров и услуг». Если услуга относится на увеличение стоимости товаров, то необходимо использовать статьи расходов с вариантом распределения «На себестоимость товаров». Такие расходы при обмене с конфигурацией «Бухгалтерія 8 для України» будут перенесены в документы «Поступление доп. расходов».  

UT_Vopros2.JPG

Если же услуги являются общехозяйственными расходами, то необходимо использовать статьи расходов с вариантами распределения «На направления деятельности» или «На расходы будущих периодов». Такие расходы при обмене с конфигурацией «Бухгалтерія 8 для України» будут перенесены в документы «Поступление товаров и услуг».  

Для конфигураций: УТ.

Функция автоматического закрытия заказов настраивается в разделе «Администрирование».

Для заказов поставщикам в панели навигации «Закупки» с помощью флагов:

 • Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам;
 • Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам.

Для заказов клиентов в панели навигации «CRM и продажи» с помощью флагов:

 • Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки;
 • Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки.

При установке перечисленных флагов будет производиться контроль оплаты и поставок (отгрузок), и менеджер не сможет перевести заказ в статус «Закрыт», если товары не полностью получены (отгружены) или не полностью оплачены.

В данном случае поступление (реализацию) неполученных (неотгруженных) товаров можно отменить, указав в заказе причину отмены. Для этого нужно в разделе «Администрирование» в панели навигации:

 • «Закупки» установить флаг «Причины отмены заказов поставщикам»;

 • «CRM и продажи» установить флаг «Причины отмены заказов клиентов».

В документах «Заказ поставщику» и «Заказ клиента» необходимо установить флаг «Отменено по причине» и выбрать причину.

UT_Vopros1.JPG

Для конфигураций: УТ.

Знижки (націнки) можуть бути об'єднані в групи, для кожної з яких визначається правило спільного застосування знижок (націнок) всередині групи.0309182.JPG

Варіанти спільного застосування знижок (націнок): 

Мінімум - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі буде обрана знижка з мінімальним значенням.
Наприклад, в групу поміщені знижки 5% і 15% - застосовуватися буде знижка 5%.  

Максимум - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі буде обрана знижка з максимальним значенням. Наприклад, в групу поміщені знижки 5% і 15% - застосовуватися буде знижка 15%.  Додавання - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі знижки (націнки) будуть складатися, тобто буде застосована знижка (націнка), яка дорівнює сумі знижок або націнок. Наприклад, в групу поміщені знижки 5%, 10% і 15% - застосовуватися буде сума всіх знижок, тобто 30%.  

Множення - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі знижки (націнки) будуть застосовуватися послідовно. Наприклад, в групу поміщені знижки 5%, 10% і 15%. Товар продається за ціною 1 000,00 грн. Знижки будуть застосовуватися ((1000 - 5%) - 10%) - 15%.  

Витіснення - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі буде діяти тільки знижка, яка має найвищий пріоритет в групі.  

Пріоритетність знижки визначається значенням колонки «Порядок застосування» в довіднику «Знижки (націнки)». 


Для конфігурацій: УТ.


Для введення залишків за невиконаними замовленнями клієнтів (або постачальникам) необхідно: 


1)     Зареєструвати замовлення клієнтів (замовлення постачальникам), в яких потрібно вказати перелік не відвантажених (не взятих) позицій; 


2)     Ввести документ «Введення початкових залишків», в якому зафіксувати залишок заборгованості (або аванс) покупця (постачальника).  


Доступ: Адміністрування → Початкове заповнення → Документи введення початкових залишків.

0909181.JPG
У документі необхідно вибрати те замовлення клієнта (замовлення постачальнику), за яким є заборгованість. 


Примітка. Введення залишків слід оформляти, якщо на момент фіксації залишків є заборгованість за конкретним замовленням. Якщо по всім попереднім поставкам (відвантаженнях) постачальник (клієнт) вже розплатився, то вводити нічого не потрібно!

Для конфігурацій: УТ.

Інформацію про адреси, телефони та іншу контактну інформацію клієнтів можна побачити в звіті «Контактна інформація».

Доступ: Головне меню «Всі функції» → Звіти → Контактна інформація. 

За допомогою кнопки «Показати налаштування» необхідно задати (встановити прапорці), яку інформацію  потрібно вивести.


030918.JPG

Для конфігурацій: УТ.


Производство

Податкове призначення запасів в документі «Вимога-накладна» встановлюється виходячи з значення однойменного поля обраної номенклатурної групи. Номенклатурну групу можна вказати за замовчуванням в картці номенклатури.

6.JPG

Для конфігурацій: УПП.

У довіднику «Специфікації» необхідно вказати, які саме матеріали надаються замовником. Для таких матеріалів повинен бути зазначений вид відтворення «Прийняті в переробку».

4.JPG

   За замовчуванням поле «Вид відтворення» в табличній частині специфікації приховано. Для встановлення видимості поля необхідно натиснути на кнопку «Налаштування» і встановити прапор «Використовувати вид відтворення», або встановити в налаштуваннях користувача.

5.JPG

Для конфігурацій: УПП.

До розрахунку фактичної собівартості, випущена продукція документами «Звіт виробництва за зміну» або «Комплектація номенклатури» враховується за попередньою вартістю. 

В налаштуваннях облікової політики (для цілей управлінського/регламентованого обліку) на закладках «Запаси», встановлюється порядок формування облікових цін об'єктів випуску:
·       за плановими цінами;
·       за прямими витратами; 
·       за нульовою вартістю. 

3.JPG

Порядок формування облікових цін визначає спосіб обліку вартості випущеної продукції (робіт, послуг) протягом звітного місяця. При розрахунку собівартості документом «Розрахунок собівартості» в кінці звітного місяця облікова вартість буде скоригована відповідно до фактичних витрат. 


Для конфігурацій: УПП.


Для визначення прямих витрат на виготовлення одного виду продукції, в тому числі матеріальних, рекомендується використовувати документ «Замовлення на виробництво».

На виготовлення кожного виду продукції формується по одному документу «Замовлення на виробництво». В документах «Вимога-накладна», «Звіт виробництва за зміну», «Надходження товарів з переробки», «Отримання послуг з переробки» потрібно вказувати в якості замовлення витрат – документ «Замовлення на виробництво».


11.JPG


Інформація про матеріальний склад продукції може бути отримана зі звіту «Витрати на випуск» (якщо встановлено використання розширеної аналітики обліку витрат - звіт «Відомість з обліку витрат») з відбором за документом «Замовлення на виробництво».

22.JPG


Для конфігурацій: УПП.