Цель нашей компании -   предоставление качественных услуг по   обучению и консультированию клиентов.

В данном разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы слушателей наших курсов. 

ПРИМЕЧАНИЕ!
Используются следующие сокращения:
Бухгалтерия – «1С: Бухгалтерия 8 для Украины»
УТ – «1С: Управление Торговлей 8 для Украины»
УПП – «1С: Управление Производственным Предприятием 8 для Украины»
ЗУП – «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 для Украины»
УТП – «1С: Управление Торговым Предприятием 8 для Украины»

Бухгалтерия

Можливість відстежувати зміни в документах (довідниках) забезпечується використанням підсистеми версіонування об'єктів за допомогою прапора «Версіонування об'єктів» який задається в розділі «Адміністрування» - «Підтримка і обслуговування» - «Версіонування об'єктів»


Після установки зазначеного прапора стає активним пункт «Настройки зберігання».  
У вікні регістра відомостей «Версіонування об'єктів» необхідно вибрати елемент (документ або довідник) і вибрати варіант версіонування.априклад: Версіонування під час запису – після чого програма буде зберігати версію об'єкта при кожному записі документа або довідника і буде видно, які рядки змінилися між збереженнями).   Побачити цю інформації можна в пункті «Історія змін», який можна викликати за допомогою кнопки «Ще» в журналі документів (довідників) або у формі документів. Для конфігурацій: Бухгалтерія.

Введення початкових залишків за всіма рахунками обліку виконується за допомогою обробки «Помічник введення залишків».

У формі обробки необхідно обрати рахунок 6442 та натиснути кнопку «Ввести залишки по рахунку».У вікні введення залишків необхідно вказати вид заборгованості, контрагента, договір і суму взаєморозрахунків за договором. Якщо взаєморозрахунки з контрагентом закриті, слід встановити прапори «Немає ПН», «Взаєморозрахунки закриті» і вказати ставку ПДВ (20% або 7%).

Після вибору ставки ПДВ сума непідтвердженого ПДВ буде розрахована автоматично (колонка «Сума ПДВ»), за необхідністю суму непідтвердженого ПДВ можна відкоригувати вручну.

При проведенні документа «Введення залишків» сума непідтвердженого ПДВ відобразиться за дебетом рахунку 6442 «Податковий кредит непідтверджений».

 

Для конфігурацій: Бухгалтерія.

Згідно п.1.2 Положення №637 ліміт залишку готівки в касі (далі - ліміт каси) - це граничний розмір суми готівки, яка може залишатися в касі в позаробочий час.

Більш детально як розрахувати ліміт каси можна ознайомитись на сайті ЦСН «Проком» в розділі Інформація → Питання слухачів → Бухгалтерія http://csoprocom.com.ua/info/questi_listen.php.

Для контролю стану бухгалтерського обліку в конфігурації передбачений звіт «Експрес-перевірка».

По кнопці «Показати налаштування» відкривається вікно «Список можливих перевірок», в якому зазначаються необхідні параметри контролю ведення обліку касових операцій. Ліміт каси встановлюється в поле «Ліміт залишку каси, затверджений банком».


По кнопці «Виконати перевірку» буде проведено аналіз касових операцій за обраною організацією за вказаний період.

При перевірці операцій по касі в разі перевищення ліміту, програма в результаті перевірки виведе повідомлення про помилки та рекомендації щодо усунення:


Для конфігурацій: Бухгалтерія.


Akaunt1.JPG


Это связано с настройкой запрета изменения данный, при которой «по умолчанию» во всех новых информационных базах установлен запрет изменения данных до 01.04.11. Сама дата приказа о приеме может быть гораздо более поздней, но если в нем присутствуют сотрудники, принятые на работу 01.04.11 или ранее, то без корректировки запрета изменения данных документ не проводится.

Для устранения данной проблемы необходимо зайти в меню «Сервис» – «Настройка программы» – закладка «Запрет изменения данных»: нажать внизу на гиперссылку «Разрешить настройку запрета изменения данных до 01.04.11» и снять расположенный над ней флажок «Установлен запрет изменения данных до 01.04.11». После этого повторить попытку провести документ.

Примечание: Данное сообщение по той же причине может выводиться и в других случаях. Например, при попытке внести запись датой, не превышающей 01.04.11, в независимый периодический регистр сведений («Учетная политика организаций» и другие) или при попытке провести документ ввода начальных остатков по разделу: «Основные средства», если дата ввода в эксплуатацию основного средства 01.04.11 или ранее.


Для конфигураций: УТП, Бухгалтерія

Як ввести початкові залишки запасів в розрізі дат оприбуткування?

(1С:Підприємство. Бухгалтерія для України. Ред.2.0)

Запитання:

Як ввести початкові залишки запасів в розрізі дат оприбуткування?

Відповідь:

Необхідно налаштувати введення залишків в розрізі партій (дат оприбуткування), в якості партій вказувати потрібні дати

 

Необхідність зазначення дати оприбуткування запасів при введенні початкових залишків виникає, в першу чергу, через обраний на підприємстві метод оцінки вибуття запасів: FIFO чи ідентифікованої собівартості.

Для зазначення дат надходження запасів в документі необхідно налаштувати Режим введення залишків – встановити прапорець Вводити залишки запасів в розрізі дат оприбуткування:


 

Після налаштування Режиму введення залишків в розрізі дат оприбуткування з’явиться колонка Дата придбання. Запаси, які придбані в різні дати, необхідно вводити різними рядками та вказувати для кожного дату придбання.


 

При проведенні документа автоматично сформуються документи «Партія» датами придбання запасів. Облік запасів з різними датами придбання буде вестися роздільно.


______________________

 

        Більше інформації про введення початкових залишків можна знайти на сайті ЦСН Проком http://csoprocom.com.ua/info/ed_mat/bukhg.php

 

Запитання:

Якими документами відображається нарахування амортизації основних засобів?

Відповідь:

Щомісячне нарахування амортизації виконується документом «Закриття місяця».

 

Для відображення щомісячного нарахування амортизації в податковому та бухгалтерському обліку виконується документом «Закриття місяця»:

 

Для нарахування амортизації ОЗ в документі необхідно обрати дату, що відповідає останньому дню звітного періоду та встановити прапорці навпроти необхідної процедури. Після натискання кнопки Провести будуть розраховані суми та сформовані проводки по відображенню нарахованої амортизації:

 Виникають випадки, коли амортизацію ОЗ необхідно нарахувати до виконання регламентної процедури в останній день місяця (наприклад, ліквідація або продаж ОЗ). В цьому випадку документами для нарахування амортизації слугують ті документи, які відображають списання чи продаж ОЗ:

 

1)              Документ «Списання ОЗ» відображає списання ОЗ у зв’язку з моральним чи фізичним зносом. Якщо у поточному місяці амортизація ще не нараховувалася, то окрім проводок зі списання документ сформує проводки з нарахування амортизації:

 

2)              Документ «Підготовка до передачі ОЗ», якщо сама операція продажу ОЗ відбудеться в іншому періоді через необхідність пошуку покупця та оформлення документів. Документ здійснює нарахування амортизації за поточний місяць та припиняє її нарахування надалі.

 

3)              Документ «Передача ОЗ», якщо прийняття рішення про продаж й  операція продажу ОЗ відбулися в одному періоді. В цьому випадку документ Передача ОЗ здійснює нарахування амортизації за поточний місяць. (тільки за відсутності посилання на документ Підготовки до передачі ОЗ, в якому вже відбулося нарахування амортизації)

 

______________________

 

          Більше інформації про облік основних засобів можна знайти на сайті ЦСН Проком http://csoprocom.com.ua/info/ed_mat/bukhg.php

Стаття актуальна для конфігурацій 1С:Підприємство:Бухгалтерія для України(ред.2.0), BAS Управління торгівлею, BAS ERP, BAS Документообіг КОРП

 Відомості про зміни в новій версії додатка можна дізнатися наступними способами:

1. Під час запуску конфігурації:

Більшість конфігурацій після оновлення версії виводять користувачам інформаційне вікно про виконане оновлення і про зміни в новій версії:


 

2. Через відповідний розділ меню:

Для цього необхідно перейти в меню АдмініструванняПідтримка та обслуговування→Оновлення версії програми→Опис змін програми. З’явиться вікно(як в попередньому способі), в якому будуть описані зміни під час останнього оновлення.

 

3. В особистому кабінеті Порталу інформаційно-технологічного супроводу:


Торговля

В программе предусмотрена стандартная, встроенная в конфигуратор, географическая карта мира. Стандартный макет географической схемы – это файл .geo.

Географическую карту Украины можно скачать с сайта infostart.ru/public/16841.

Загрузить карту из внешнего файла необходимо в разделе «Администрирование» → «CRM и продажи» в реквизит «Карта». Загрузка возможно только, если установлен флаг «Бизнес-регионы».

UT_Vopros6.JPG

 Для конфигураций: УТ.

Документ «Реализация товаров и услуг» может проводиться при отсутствии остатков на складе в случае, если в программе не включен контроль остатков.

В конфигурации возможно использование следующих вариантов контроля остатков:

1) По складу. Включается в карточке склада установкой флага «Контролировать обеспечение»;

2) По организации. Включается в разделе «Администрирование» → «Организации и денежные средства» установкой флага «Контролировать остатки товаров организаций».

Для конфигураций: УТ.

Чтобы отследить Кто? и Что? изменил в документе, необходимо воспользоваться механизмом «Версионирование объектов».
«Версионирование объектов» включается в разделе «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание» установкой флага «Версионирование объектов». По гиперссылке «Настройки хранения» в разделе «Документы» нужно найти документ «Возврат товаров от клиента» и установить вариант версионирования - «Версионировать при записи».
Отследить историю изменения документа «Возврат товаров от клиента» можно из панели навигации по кнопке «Ещё» → «История изменений».

UT_Vopros4.JPG
Для конфигураций: УТ.

Да, возможно. Для использования данного функционала программы необходимо в разделе «Администрирование» в панели навигации:

  • «Маркетинг и планирование» установить флаг «Сегменты клиентов» (т. к. для установки временного запрета отгрузки клиенту, он должен входить в определенный сегмент);
  • «CRM и продажи» установить флаг «Запрет отгрузки».
Далее в справочнике «Сегменты клиентов» появляется закладка «Сегменты запрета отгрузки». На указанной закладке необходимо  создать новый сегмент клиентов и в пункте «Состав сегмента» на панели навигации добавить клиентов, которым запрещена отгрузка.


UT_Vopros3_1.JPG

После включения клиента в сегмент запрета отгрузки в карточке клиента будет отображаться информация о том, что ему запрещена отгрузка. оды при обмене с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8 для Украины» будут перенесены в документы «Поступление товаров и услуг».  


UT_Vopros3_2.JPG

Для конфигураций: УТ. 

Услуги поставщиков оформляются с помощью документов «Поступление товаров и услуг». Если услуга относится на увеличение стоимости товаров, то необходимо использовать статьи расходов с вариантом распределения «На себестоимость товаров». Такие расходы при обмене с конфигурацией «Бухгалтерія 8 для України» будут перенесены в документы «Поступление доп. расходов».  

UT_Vopros2.JPG

Если же услуги являются общехозяйственными расходами, то необходимо использовать статьи расходов с вариантами распределения «На направления деятельности» или «На расходы будущих периодов». Такие расходы при обмене с конфигурацией «Бухгалтерія 8 для України» будут перенесены в документы «Поступление товаров и услуг».  

Для конфигураций: УТ.

Функция автоматического закрытия заказов настраивается в разделе «Администрирование».

Для заказов поставщикам в панели навигации «Закупки» с помощью флагов:

  • Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам;
  • Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам.

Для заказов клиентов в панели навигации «CRM и продажи» с помощью флагов:

  • Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки;
  • Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки.

При установке перечисленных флагов будет производиться контроль оплаты и поставок (отгрузок), и менеджер не сможет перевести заказ в статус «Закрыт», если товары не полностью получены (отгружены) или не полностью оплачены.

В данном случае поступление (реализацию) неполученных (неотгруженных) товаров можно отменить, указав в заказе причину отмены. Для этого нужно в разделе «Администрирование» в панели навигации:

  • «Закупки» установить флаг «Причины отмены заказов поставщикам»;

  • «CRM и продажи» установить флаг «Причины отмены заказов клиентов».

В документах «Заказ поставщику» и «Заказ клиента» необходимо установить флаг «Отменено по причине» и выбрать причину.

UT_Vopros1.JPG

Для конфигураций: УТ.

Знижки (націнки) можуть бути об'єднані в групи, для кожної з яких визначається правило спільного застосування знижок (націнок) всередині групи.0309182.JPG

Варіанти спільного застосування знижок (націнок): 

Мінімум - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі буде обрана знижка з мінімальним значенням.
Наприклад, в групу поміщені знижки 5% і 15% - застосовуватися буде знижка 5%.  

Максимум - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі буде обрана знижка з максимальним значенням. Наприклад, в групу поміщені знижки 5% і 15% - застосовуватися буде знижка 15%.  Додавання - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі знижки (націнки) будуть складатися, тобто буде застосована знижка (націнка), яка дорівнює сумі знижок або націнок. Наприклад, в групу поміщені знижки 5%, 10% і 15% - застосовуватися буде сума всіх знижок, тобто 30%.  

Множення - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі знижки (націнки) будуть застосовуватися послідовно. Наприклад, в групу поміщені знижки 5%, 10% і 15%. Товар продається за ціною 1 000,00 грн. Знижки будуть застосовуватися ((1000 - 5%) - 10%) - 15%.  

Витіснення - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі буде діяти тільки знижка, яка має найвищий пріоритет в групі.  

Пріоритетність знижки визначається значенням колонки «Порядок застосування» в довіднику «Знижки (націнки)». 


Для конфігурацій: УТ.


Для введення залишків за невиконаними замовленнями клієнтів (або постачальникам) необхідно: 


1)     Зареєструвати замовлення клієнтів (замовлення постачальникам), в яких потрібно вказати перелік не відвантажених (не взятих) позицій; 


2)     Ввести документ «Введення початкових залишків», в якому зафіксувати залишок заборгованості (або аванс) покупця (постачальника).  


Доступ: Адміністрування → Початкове заповнення → Документи введення початкових залишків.

0909181.JPG
У документі необхідно вибрати те замовлення клієнта (замовлення постачальнику), за яким є заборгованість. 


Примітка. Введення залишків слід оформляти, якщо на момент фіксації залишків є заборгованість за конкретним замовленням. Якщо по всім попереднім поставкам (відвантаженнях) постачальник (клієнт) вже розплатився, то вводити нічого не потрібно!

Для конфігурацій: УТ.

Інформацію про адреси, телефони та іншу контактну інформацію клієнтів можна побачити в звіті «Контактна інформація».

Доступ: Головне меню «Всі функції» → Звіти → Контактна інформація. 

За допомогою кнопки «Показати налаштування» необхідно задати (встановити прапорці), яку інформацію  потрібно вивести.


030918.JPG

Для конфігурацій: УТ.


Производство

Податкове призначення запасів в документі «Вимога-накладна» встановлюється виходячи з значення однойменного поля обраної номенклатурної групи. Номенклатурну групу можна вказати за замовчуванням в картці номенклатури.

6.JPG

Для конфігурацій: УПП.

У довіднику «Специфікації» необхідно вказати, які саме матеріали надаються замовником. Для таких матеріалів повинен бути зазначений вид відтворення «Прийняті в переробку».

4.JPG

   За замовчуванням поле «Вид відтворення» в табличній частині специфікації приховано. Для встановлення видимості поля необхідно натиснути на кнопку «Налаштування» і встановити прапор «Використовувати вид відтворення», або встановити в налаштуваннях користувача.

5.JPG

Для конфігурацій: УПП.

До розрахунку фактичної собівартості, випущена продукція документами «Звіт виробництва за зміну» або «Комплектація номенклатури» враховується за попередньою вартістю. 

В налаштуваннях облікової політики (для цілей управлінського/регламентованого обліку) на закладках «Запаси», встановлюється порядок формування облікових цін об'єктів випуску:
·       за плановими цінами;
·       за прямими витратами; 
·       за нульовою вартістю. 

3.JPG

Порядок формування облікових цін визначає спосіб обліку вартості випущеної продукції (робіт, послуг) протягом звітного місяця. При розрахунку собівартості документом «Розрахунок собівартості» в кінці звітного місяця облікова вартість буде скоригована відповідно до фактичних витрат. 


Для конфігурацій: УПП.

Відомості про зміни в новій версії додатка можна дізнатися наступними способами:

1. Під час запуску конфігурації:

Більшість конфігурацій після оновлення версії виводять користувачам інформаційне вікно про виконане оновлення і про зміни в новій версії:


 2. Через відповідний розділ меню:

Для цього необхідно перейти в меню АдмініструванняПідтримка та обслуговування→Оновлення версії програми→Опис змін програми. З’явиться вікно(як в попередньому способі), в якому будуть описані зміни під час останнього оновлення.


 

3. В особистому кабінеті Порталу інформаційно-технологічного супроводу:


Стаття актуальна для конфігурацій 1С:Підприємство:Бухгалтерія для України(ред.2.0), BAS Управління торгівлею, BAS ERP, BAS Документообіг КОРП