Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

Підсистема управління інженерними даними TrinityPDM: спосіб завантаження конструкторсько-технологічних даних

TrinityPDM – система управління даними про виріб не є штатною підсистемою ERP. Вона була додатково розроблена фахівцями ТОВ «Проком» для автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва у BAS ERP..

Майнові права інтелектуальної власності на підсистему TrinityPDM належать ТОВ «Проком» (Україна)

Призначення підсистеми TrinityPDM – створення єдиної бази даних про виріб, включаючи його технологію, для подальшого використання даних в ERP системі підприємства. Встано-вити її можна тільки після купівлі системи BAS ERP та TrinityPDM. Після встановлення підсистема TrinityPDM включається до списку підсистем BAS ERP.

TrinityPDM дозволяє керувати електронною структурою виробу, файловим архівом конструкторської документації, доступом до конструкторської та технологічної інформації. Використання TrinityPDM спільно з системою BAS ERP дозволяє всім підрозділам працювати в єдиному середовищі, з єдиною, завжди актуальною базою.


Рис 1. – Стартова сторінка TrinityPDM

Стартова сторінка TrinityPDM (див. Рис. 1) надає доступ до налаштувань, довідників, ін-струментів, інтеграції, а також до адміністрування. Частина з налаштувань заповнюється при старті підсистеми, з можливістю змін відповідальними користувачами (на початку разом з розробниками) під потреби даного підприємства.

Підсистема міститись такі інструменти як Модулі розширення – це зовнішні обробки, змі-нення яких під даного клієнта не потребує оновлення конфігурації.


Рис 2. – Інструмент Модулі розширення TriNity PDM

До Модулів розширення відносяться конектори, які служать для отримання даних з первин-них джерел. Такими джерелами даних можуть бути CAD системи: SolidWorks, Autodesk Inventor.

Завантаження конструкторських даних з SolidWorks у TrinityPDM

Розглянемо модуль Solid Trinity Connector – завантаження конструкторських даних з CAD системи SolidWorks.


Рис 3. – Вікно конектора «Solid - Trinity Connector»

За допомогою кнопки 1-Получити з SolidWorks (Рис. 1) та вибору виробу, що заван-тажується, обробка відкриє SolidWorks, який працюючи під управлінням TrinityPDM проде-монструє обраний виріб, та помістить данні моделі у вікнах конектора (Рис. 4):

 • Так є у Solid (як виріб виглядає у SolidWorks),
 • Так буде у PDM (як виріб буде виглядати в TrinityPDM).

Рис 4. – Конектор SolidWorks з даними моделі виробу

Якщо виріб завантажується не перший раз, кнопки:

 • 2- Отримати з Trinity відобразить склад виробу з TriNity, що дозволить:
  • 3-Порівняти склад
  • 4- Виділити різницю між новими та попередніми даними.

Кнопка Помістити у TriNity завантажить нові (або оновлені) данні у Навігатор TrinityPDM, який є робочим місцем технолога.

Навігатор TrinityPDM


Рис 5. – Навігатор TrinityPDM з завантаженим виробом

Навігатор TrinityPDM складається з трьох вікон:

 • Вікно 1- Дерево виробу містить дерево завантаженої конструкторської специфікації виробу (у заздалегідь створеній папці).
 • Вікно 2 - Склад виробу відображає складові частини виробу.
 • Вікно 3 (має кілька функцій) наразі функція Зображення 3D модель виробу.

Після завантаження складу виробу у Навігатор TrinityPDM, технологи починають описувати технологію кожної збірної одиниці та деталі.

TrinіtyPDM дозволяє створювати опис технології будь якого рівня складності:

 • розцеховочні маршрути;
 • одиничні технологічні процеси;
 • операції;
 • переходи.

Також є можливість нормування:

 • використовуваного матеріалу;
 • роботи персоналу;
 • роботи обладнання.


Рис 6. – Опис технологічних процесів у TrinityPDM

Об'єкти TrinіtyPDM, що мають матеріальну сутність, пов'язані з елементами довідників BAS ERP.

Формування ресурсних специфікацій

По закінченню технологічної підготовки обробка Fill Bill ідентифікує всі критичні помилки в технологічних даних. Помилками система вважає невідповідність даних вимогам BAS ERP. Після виправлення помилок створюється документ Протокол створення специфікацій ERP (рис. 7).


Рис 7. – Протокол створення специфікацій ERP

При проведенні документу Протокол створення специфікацій ERP на підставі конструк-торсько-технологічних даних в BAS ERP створюються елементи довідника Ресурсні специфікації, які описують поетапний виробничий процес і ресурси, необхідні для виробництва кожного виробу.


Рис 8. – Ресурсна специфікація

На цьому робота над формуванням технології виробу закінчується. Створенні данні готові для використання у підсистемах BAS ERP:

 • планування;
 • купівлі;
 • продажі;
 • виробництво та інші.

Більш детально з можливостями додаткової підсистеми TrinityPDM конфігурації BAS ERP Ви можете ознайомитись на курсі «Використання підсистеми TrinityPDM для управління інженерними даними» в ЦСН «Проком» або замовити безкоштовну ознайомчу демонстрацію можливостей цього ПЗ у наших фахівців. Для консультації щодо демонстрації, купівлі та впровадження телефонуйте: +38 (067) 30-067-50, +38 (099) 30-099-50.


Язык материала:  ua