Бюджетування у компанії: від складання бюджетів до аналізу та контролю за виконанням
Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

Бюджетування у компанії: від складання бюджетів до аналізу та контролю за виконанням

10.05.2022

БЮДЖЕТУВАННЯ У КОМПАНІЇ: ВІД СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТІВ ДО АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ

Досягнення успіху у бізнесі для компанії безпосередньо пов'язане з питаннями фінансового планування, бюджетування та аналізу отриманих результатів.

Фактори конкурентної боротьби, потреби у залученні та здійсненні інвестицій, розподілі ресурсів вимагають від підприємства вибудовувати ключові процеси планування своєї діяльності з використанням комплексних наукових підходів на всіх рівнях планування: короткостроковому оперативному, середньостроковому тактичному та довгостроковому стратегічному.

Робота «вручну» з великою кількістю даних при складанні фінансових планів, особливо бюджетів різних рівнів, занадто трудомістка і може призвести до великої кількості помилок. Автоматизація процесів бюджетування та фінансового планування виключає ці проблеми та дає безліч переваг, у тому числі у швидкості підготовки та прийняття управлінських рішень.


В даний час на ринку програмного забезпечення представлено BAS ERP - продукт, який дозволяє:

  • автоматизувати всі процеси бюджетування: від проектування бюджетних моделей з використанням операційних бюджетів (бюджет продажу, бюджет купівель) та майстер-бюджетів (бюджет доходів та витрат, бюджет руху грошових коштів та прогнозний баланс) до аналізу бюджетів;
  • проведення план-фактного аналізу даних та порівняння за різними сценаріями;
  • управління бюджетним процесом та контроль за виконанням поставлених задач.

Щоб стати спеціалістом з бюджетування, а саме:

  • навчитися планувати прибуток і грошові потоки підприємства;
  • навчитися складати бюджет доходів та витрат та прогнозного балансу;
  • зробити так, щоб компанія діяла як злагоджений механізм.

Необхідно розібратися у тонкощах впровадження системи бюджетування, яка охоплювала б усі процеси організації. Усі тонкощі, принципи і прийоми коректної роботи в підсистемі Бюджетування в BAS ERP представлені в навчальному онлайн-курсі «Бюджетування в прикладному рішенні BAS ERP для торговельного підприємства»: https://csoprocom.com.ua/study/kursy-bas/byudzhetuvannya-v-prikladnomu-rishenni-bas-erp-dlya-torgovelnogo-pidpri-mstva/.

Станьте експертом-практиком з організації бюджетування на підприємстві, навчаючись онлайн!