Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

Схеми диспетчеризації виробництва та їх реалізація у BAS ERP 2.5

В ході виконання проектів впровадження ERP-систем у процесі обстеження виробничих підприємств ми зазвичай стикаємося з наступними підходами до диспетчеризації виробництва (назву вигадав сам і не претендую на правильність з погляду теоретичної науки):

1. Централізована схема – замовлення виробництва відкриває центральний Виробничо-диспетчерський відділ (далі ВДВ), визначає пріоритет замовлення у загальній черзі замовлень, далі виходячи з замовлення формує завдання всім цехам, розраховує терміни виконання, повністю контролює виконання всього замовлення.

2. Децентралізована (або складальна) схема – ВДВ відкриває замовлення на виробництво, ВДВ (інколи диспетчер складального цеху) розраховується дефіцит у напівфабрикатах власного виробництва, який доводиться до цехів-виробників, які надалі (в особі або начальника цеху, або майстра, або виробничо-диспетчерського бюро (ВДБ)) відкриває власні замовлення або завдання та самостійно керують виробництвом напівфабрикатів.

3. Змішана схема. Дана схема зазвичай є там, де є специфічні види виробництва (процесів) або обладнання, наприклад, ливарний цех на машинобудівному підприємстві. У такому випадку для механообробних цехів може використовуватися централізована схема, а диспетчеризація ливарного виробництва виконується окремо.

Як же ці схеми можна реалізувати в BAS ERP? Питання вирішується налаштуванням СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ та вказівкою СПОСОБУ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ у ресурсній специфікації

Централізована схема реалізується досить просто: для всіх напівфабрикатів у специфікаціях, в яких вони використовується необхідно вказати СПОСІБ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ = Виробити.

Для всіх цехів (ВДБ), які отримують дефіцит напівфабрикатів від інших підрозділів та самостійно керують процесом виробництва даних напівфабрикатів необхідно створити власну СХЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ з типом ВИРОБНИЦТВО та підрозділом-диспетчером = цех-виробник.Для всіх напівфабрикатів, які виготовляються в цьому цеху необхідно: 1) призначити схему забезпечення, в якій для цехів-споживачів та комор зберігання вказати створений вище СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 2) у ресурсній специфікації вказати СПОСІБ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ = Забезпечувати.


В результаті даних налаштувань для напівфабрикатів, які виготовляються в цеху, що самостійно керує процесом виробництва, диспетчер цеху-виробника створить власне замовлення на виробництво напівфабрикатів, самостійно розрахує графік його виробництва, самостійно керуватиме його забезпеченням та виконанням.

Язык материала:  ua