Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

Програмне отримання даних динамічного списку в системі BAS

При роботі з динамічним списком іноді виникає необхідність отримати дані списку для подальшої програмної обробки.

Для цього можна було б побудувати запит до бази даних з використанням тексту запиту, який використовується в динамічному списку, і вивантажити результат запиту у таблицю значень.

Нагадаємо, як отримати доступ до запиту для динамічного списку:


Рис 1. – Налаштування списку

Але, якщо необхідно врахувати сортування, відбори та інші налаштування, що встановлені для списку саме в користувацькому режимі, цей спосіб не підходить.

Розглянемо, як вирішити подібну задачу.

Скористаємось методами динамічного списку:

  • ПолучитьИсполняемуюСхемуКомпоновкиДанных();
  • ПолучитьИсполняемыеНастройкиКомпоновкиДанных()

Метод ПолучитьИсполняемуюСхемуКомпоновкиДанных() повертає схему компоновки, що відповідає даним, які відображаються в динамічному списку, пов’язаному з таблицею.

Метод ПолучитьИсполняемыеНастройкиКомпоновкиДанных() повертає налаштування компоновки, що відповідають даним, які відображаються в динамічному списку, пов’язаному з таблицею. При цьому враховується видимість колонок і встановлене значення пошуку.

Наведемо приклад коду:


Рис 2. – Зразок коду

В результаті в змінну Результат отримаємо таблицю значень, що містить дані динамічного списку.

При цьому будуть враховані встановлені користувачем налаштування, зокрема сортування, відбори та застосований пошук.

Надалі цю таблицю можна використати для потрібної програмної обробки, наприклад, поштової розсилки за отриманими даними.


Язык материала:  ua