Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

Основні функції бухгалтера в BAS ERP/BAS КУП

BAS ERP та BAS КУП є інноваційними рішеннями, які надають ефективні засоби для побудови системи управління компанією. Однією з ключових особливостей цих конфігурацій є гнучкі розширені налаштування, в порівнянні з попередніми рішеннями.

У цій статті ми розглянемо функції бухгалтера в контексті регламентованого обліку в BAS ERP/BAS КУП.

Основні функції бухгалтерів в BAS ERP/BAS КУП:

  1. Бухгалтерський контроль правильності оформлення документів.
  2. Налаштування регламентованого обліку. У системах облік здійснюється за допомогою правильних та грамотних налаштувань: визначення рахунків для обліку номенклатури, розрахунків з контрагентами, доходів і витрат. Це спрощує контроль і облік для бухгалтерів.
  3. Облік ПДВ за різними податковими призначеннями та коригуваннями. Програма автоматично створює податкові накладні на основі даних регістрів, але бухгалтер перевіряє і може вручну коригувати податкові накладні в окремих випадках.
  4. Облік капітальних інвестицій, основних засобів, нематеріальних активів.
  5. Складання регламентованої звітності. Звітність складається на основі інформації з первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку.

Роль головного бухгалтера у BAS ERP/BAS КУП - визначити принципи та правила відображення операцій у бухгалтерському обліку згідно з національними та міжнародними стандартами (за потреби). І пам'ятаємо, що роль бухгалтера - аналізувати отримані результати, а не проводити постійні ручні проведення та вносити всі первинні документи. Оскільки цю функцію виконують співробітники різних відділів. Замість цього, головний бухгалтер аналізує отримані результати для подальшого прийняття управлінських рішень керівництвом.

Такий підхід дозволяє не тільки полегшити роботу бухгалтерів, а й забезпечити ефективну співпрацю всіх відділів підприємства, щоб досягти злагодженої та спокійної роботи.

BAS ERP/BAS КУП - ефективні програмні продукти як для великих підприємств, так і для невеликих та середніх підприємств, які активно розвиваються, управлінські процеси яких необхідно ефективно координувати та узгоджувати дії декількох виконавців. Але програма BAS ERP особливо актуальна для багатопрофільних підприємств з технічно складним, багатопередільним виробництвом.

Щоб максимально використовувати можливості BAS ERP та BAS КУП і успішно вести регламентований облік, ми запрошуємо вас до наших курсів.

На цих курсах ви отримаєте глибокі знання та навички, необхідні для успішного ведення бухгалтерського обліку!


Язык материала:  ua