Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

Модуль прикладного об'єкту у системі BAS «Business Automation Software»

Більшість прикладних об'єктів мають власні модулі. До таких об'єктів належать:

 • менеджери значення константи;
 • довідники;
 • документи;
 • звіти (зовнішні звіти);
 • обробки (зовнішні обробки);
 • плани видів показників;
 • плани рахунків;
 • плани видів розрахунків;
 • бізнес процеси;
 • задачі;
 • регістри (модуль набору записів).

Кожен такий об'єкт має власний індивідуальний модуль. Модулі розташовуються у гілках конфігурації, у яких містяться об'єкти і є властивостями об'єктів.

Доступ до модулю прикладного об'єкту

Для доступу до модуля об'єкта можна:

 • у контекстному меню об'єкта конфігурації вибрати пункт «Відкрити модуль об'єкта (набору записів, менеджера значення)»;
 • у вікні редагування на закладці «Інше» натиснути відповідну кнопку;
 • відкрити модуль об'єкта через відповідну властивість палітри властивостей.Рис. 1. Варіанти доступу до модулю прикладного об'єкту

Особливості модуля об'єкта

Модуль об'єкта компілюється виключно на сервері.

У цих модулях можливе оголошення змінних, процедур та функцій. Оголошені змінні, процедури та функції (за наявності ключового слова «Экспорт») будуть доступні при роботі з об'єктом ззовні у вбудованій мові, доповнюючи контекст об'єкту.

У контексті модуля прикладного об'єкта є доступ до реквізитів та табличних частин об'єкта, а також його методів та подій.

Процедури та функції модуля об'єкта

У цих модулях розміщують процедури обробки різних подій об'єктів: введення на підставі, запису або видалення об'єктів, проведення документів тощо (список стандартних подій залежить від виду об'єкта).

Також у них розташовані процедури, за допомогою яких виконуються дії над об'єктом, які ініційовані поза об'єктом (наприклад, виконання друку).

До списку процедур/функцій об'єкта можна звернутись:

 • через поєднання клавіш Ctrl+Alt+P;
 • через пункт «Процедури та функції» розділу «Текст» головного меню або відповідну кнопку командної панелі (переліку, що викликається, відображатимуться як стандартні процедури/функції, так і написані розробниками).

Рис. 2. Стандартні процедури-обробники подій модуля документа

Події модуля об'єкта

Деякі події модуля об'єкта дублюють події модуля форми (наприклад, події, що пов'язані із записом).

Що потрібно враховувати:

 • події модуля форми виконуватимуться виключно у конкретній формі об'єкта (причому форм навіть одного типу у об'єкта може бути декілька);
 • події модуля об'єкта будуть викликатись у будь-якому варіанті ініціації цієї події (як інтерактивної, так і програмної). Наприклад, подія запису в модулі об'єкта буде виконуватися під час інтерактивного запису з будь-якої форми об'єкта, а також у момент програмної роботи з об'єктом.

РЕКОМЕНДАЦІЯ: якщо необхідно виконання коду у всіх випадках (без прив'язки до конкретної форми і незалежно від інтерактивного або програмного характеру ініціалізації події), використовувати для програмного опису цієї події процедури/функції, що містяться в модулі об'єкта.

Особливості стандартних процедур модуля об'єкта, що пов'язані із подією запису

ОбработкаПроверкиЗаполнения() - перевіряємо заповнення, доступу до даних форми немає.

ПередЗаписью() — в цей момент екземпляр класу об'єкту вже записаний у базу даних, але транзакція ще не завершена (отже, може бути скасована). Можна дозаповнити реквізити об'єкту або провести додаткові перевірки.

ПриЗаписи() — в цей момент екземпляр класу об'єкта вже записаний у базу даних, на нього є посилання, але транзакція ще не завершена (отже, може бути скасована). Використовуючи посилання, можна записати у базу дані на основі даних об'єкту.

Відмовитися від запису об'єкта, наприклад, елемента довідника, можна в наступних обробниках події модуля об'єкта:

 • ПередЗаписом;
 • ПриЗапису.
Язык материала:  ua