Мета нашої компанії -  надання якісних послуг по навчанню та консультуванню клієнтів.

Проблеми при впровадженні процесу бюджетування на підприємстві та їх вирішення.

У сучасних реаліях топ-менеджери компанії хочуть мати можливість прогнозувати майбутнє, щоб мати змогу будувати різноманітні варіанти розвитку подій та вибрати з них найоптимальніший.

Бюджетування є одним із складових системи фінансового управління, основна мета бюджетування - оптимальний розподіл ресурсів компанії у часі.

Основні проблеми при впровадженні процесу бюджетування на підприємстві:

1. Низька залученість центрів фінансової відповідальності (ЦФВ) до планування та оцінки бюджету.

Дуже часто бюджет складається і планується виключно планово-економічним відділом (ПЕВ) без залучення ЦФВ при тому, що заплановані бюджети виконувати доведеться саме ЦФО, а не ПЕВ.

2. Відсутність бюджетного контролера.

У компанії має бути виділена людина, для якої планування та контроль бюджету буде основним завданням – цей співробітник також повинен відповідати за оперативне вирішення складних чи спірних питань та врегулювання розбіжностей між користувачами.

3. Відсутність чіткого регламенту бюджетування.

Для постановки бюджетування необхідно провести трудомісткий попередній аналіз, визначивши ЦФВ та відповідальних, види бюджетів, а також розробити внутрішню облікову політику, систему планування, аналізу та регламентації.

4. Надмірна деталізація бюджетів.

Це може виражатися як у наявності зайвої аналітики, так і надто коротким періодом планування (наприклад, спроба деталізувати витрати грошових коштів по тижнях і навіть днях).

5. Відсутність зв'язку системи бюджетування із системою управлінського обліку.

Що робити?

Одним із способів усунути або як мінімум контролювати зазначені вище проблеми є автоматизація системи бюджетування.

У лінійці програмних продуктів BAS є кілька програмних продуктів, дозволяють автоматизувати систему планування і бюджетування. Найпопулярнішими та найефективнішими з них є BAS ERP та BAS КУП (BAS: Комплексне управління підприємством).


У межах функціоналу бюджетування програмних продуктів BAS ERP та BAS КУП вирішується одне з основних завдань управління підприємством – комплексна оцінка ефективності використовуваних моделей бюджету.

Ключовими можливостями системи бюджетування є:

1. Моделювання фінансових планів.

2. Лімітування витрат коштів.

3. Оцінка відхилень фактичних даних від планових.

4. Комплексний аналіз досягнутих результатів.

5. Регламент бюджетного процесу.

6. Оцінка виконання бюджетного процесу.

ТОВ Проком займається як і впровадженням Бюджетування на підприємствах, так і проводить курси навчання по бюджетуванню в BAS ERP та BAS КУП - https://csoprocom.com.ua/study/kursy-bas/byudzhetuvannya-v-prikladnomu-rishenni-bas-erp-dlya-torgove....

Ми допоможемо Вам освоїти роботу з функціоналом програм BAS ERP та BAS КУП для автоматизації бюджетного управління підприємством!

Язык материала:  ua