Цель нашей компании -   предоставление качественных услуг по   обучению и консультированию клиентов.

Як відобразити юридичне найменування контрагента в бухгалтерській звітності в продуктах BAS?

В інформаційних системах BAS ERP, BAS Комплексне управління підприємством та BAS Бухгалтерія у стандартних бухгалтерських звітах деякі реквізити при виборі рахунку обліку виводяться за замовчуванням. Це не завжди відповідає вимогам користувача на практиці, зокрема виникає необхідність бачити більш повну інформацію.

Наприклад, при наданні звіту стороннім особам виникає необхідність відображення юридичного найменування контрагента з його картки, а не робочої назви.

Розглянемо реалізацію цього завдання на прикладі звіта «Оборотно-сальдова відомість по рахунку» за рахунок 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями». Аналогічно можна налаштувати й інші стандартні звіти («Аналіз рахунку», «Обороти рахунку» тощо).

За умовчанням в стандартних звітах при представленні контрагента виводиться його робоче найменування (рис. 1).


Рис. 1 – Звіт «Оборотно-сальдова відомість за рахунком»

Для того, щоб відобразити в звіті інші дані (в нашому прикладі – юридичне найменування контрагента), необхідно натиснути кнопку «Показати настройки» на командній панелі, відкрити параметри налаштувань та виконати наступні налаштування на закладці «Оформлення».

1) Натиснути кнопку «Додати». Відкриється форма «Редагування елемента умовного оформлення», в ній перейти на закладку «Поля, що оформлюються», додати поле «Контрагенти» (рис. 2).


Рис. 2 – Вибір поля для оформлення

2) Перейти на закладку «Оформлення» та встановити прапорець для параметра текст, натиснути кнопку «Вибрати» та в формі «Вибір типу даних» обрати рядок «Поле компонування даних», підтвердити вибір кнопкою «ОК» (рис. 3).


Рис. 3 – Вибір типу даних

3) У формі «Вибір поля» в групі «Контрагенти» обрати поле «Повне найменування», натиснути кнопку «Вибрати».

4) Зберегти параметри звіту за допомогою кнопки «ОК» та знову сформувати звіт.

В налаштованій версії звіту будуть відображатися повні (юридичні) назви контрагентів (рис. 4).


Рис. 4 – Звіт «Оборотно-сальдова відомість за рахунком» з відображенням юридичних назв контрагентів


Язык материала:  ua