Цель нашей компании -   предоставление качественных услуг по   обучению и консультированию клиентов.

Переваги автоматизації бюджетування у BAS ERP: Зростання ефективності та точності фінансового планування

Бюджетування є невід'ємною частиною ефективного управління ресурсами підприємства. Цей процес допомагає планувати доходи та витрати, прогнозувати прибутки, визначати стратегічні цілі та контролювати фінансову діяльність. Традиційні методи бюджетування можуть бути важкими та часоємними, але завдяки автоматизації у системі управління ресурсами підприємства, такі як BAS ERP, компанії отримують безліч переваг. У цій статті ми розглянемо, як автоматизація бюджетування у BAS ERP сприяє зростанню ефективності та точності фінансового планування.

1. Збільшення швидкості процесу бюджетування:

Автоматизована система BAS ERP дозволяє швидше збирати, обробляти та аналізувати дані з різних джерел. Замість вручного вводу даних, програма забезпечує автоматичну інтеграцію інформації, що дозволяє прискорити процес бюджетування.

2. Зниження ймовірності помилок:)

Автоматизована система управління бюджетом у BAS ERP зменшує ризик виникнення помилок через людський фактор. Автоматична обробка даних та розрахунків допомагає уникнути неточностей, що можуть вплинути на точність бюджетних прогнозів.

3. Вдосконалення прогнозування:)

BAS ERP може використовувати історичні дані для прогнозування майбутніх результатів. Завдяки цьому, керівництво може враховувати різні сценарії та приймати обґрунтовані рішення щодо фінансового планування.


4. Підвищення точності бюджетних розрахунків:

З використанням автоматизованої системи BAS ERP, точність бюджетних розрахунків значно підвищується. Програмне забезпечення дозволяє проводити аналіз та моделювання різних варіантів, що допомагає приймати збалансовані рішення.


5. Покращення контролю за бюджетом:

Автоматизація у BAS ERP дозволяє постійно моніторити виконання бюджету та виявляти відхилення. Такий контроль дозволяє своєчасно вживати заходи для коригування бюджетних показників та досягнення більшої ефективності.


6. Оптимізація ресурсів:

Аналіз фінансових даних у BAS ERP допомагає ідентифікувати невикористані ресурси та зайві витрати. Це дозволяє зосередитися на оптимізації ресурсів та максимізувати прибутковість підприємства.

7. Підвищення прозорості:

Автоматизація процесу бюджетування забезпечує більшу прозорість та доступність фінансової інформації для різних рівнів управління в організації.


На навчальному курсі від ЦСН Проком ми практично освоюємо функціональні можливості підсистеми Бюджетування в прикладному рішенні BAS ERP та BAS КУП.

Освоєння роботи з функціоналом програми для автоматизації бюджетного управління підприємств торгівлі та вирішення наступних завдань:

  • ознайомлення з методологічними засадами бюджетування;
  • робота з основними об'єктами конфігурації, які належать до функціоналу підсистеми Бюджетування для розуміння їх призначення та грамотного використовування в процесі роботи;
  • відображення товарних планів та налаштування їх зв'язків з підсистемою Бюджетування;
  • побудова бюджетної моделі з використанням операційних бюджетів (бюджет продажу, бюджет купівель) та майстер-бюджетів (бюджет доходів та витрат, бюджет руху грошових коштів та прогнозний баланс);
  • проведення план-фактного аналізу даних;
  • управління бюджетним процесом.

Деталі за посиланням: https://csoprocom.com.ua/study/kursy-bas/byudzhetuvannya-v-prikladnomu-rishenni-bas-erp-dlya-torgovelnogo-pidpri-mstva/


Язык материала:  ua