Цель нашей компании -   предоставление качественных услуг по   обучению и консультированию клиентов.

BAS КУП 2.5: Нові функції – нові можливості

Розглянемо докладно що нового з'яаилось в BAS КУП 2.5. Які нові функції та можливості тепер доступні?

ПЛАНУВАННЯ

В програмі додані нові документи:

План залишків. Для прогнозування залишків з урахуванням планових надходжень  і планових витрачань.

Додано звіт "Збалансованості планів за періодами". Колонка "Початкові плановані залишки" виводиться в першому періоді і в тих періодах, де введений план залишків. Кінцевий планований залишок розраховується наростаючим підсумком по надходженнях і видатках від останнього введеного плану залишку.

План внутрішніх споживань. Документ відображає плановані внутрішні споживання товарів з метою задоволення потреб підприємства. План споживань є одним із планів потреб. Підтримується деталізація плану за підрозділом, складом і призначенням.

Для можливості користування новими планами встановлюються відповідні прапорці НДІ і адміністрування – Настройка НДІ і  розділів – Бюджетування і планування


ЦІНОУТВОРЕННЯ та ПРОДАЖІ

Можливе ведення списку Видів цін з ієрархією по групах.

Нові можливості в рамках робочого місця "Ціни (прайс-лист)":

 • порівняння поточних цін з попередніми (що діяли на якусь дату раніше)
 • додані різні варіанти зміни цін
 • внесення коментаря і вибір варіанту дії з документом "Встановлення цін номенклатури" в момент його створення в робочому місці "Ціни (прайс-лист)"

Нове робоче місце Помічник продажів:


 • виведення інформації про клієнта (досьє партнера)
 • одночасне автоматичне формування документів продажу (замовлення, рахунок на оплату, реалізація) або комерційної пропозиції

КУПІВЛІ

Невідфактуровані поставки. Для відображення операцій, при яких запаси фактично надійшли на склад від постачальника, але документи переходу права власності на них ще не отримані.

Робота за схемою невідфактурованих поставок фіксується в договорі з постачальником. Фактичне надходження запасів на склад відображається документом Надходження товарів на склад. Вартість запасів, що надійшли, відображається за рахунком 63НП "Зобов'язання за невідфактурованими поставками".

Надходження документів, що свідчать про перехід права власності на запаси, відображається документом Придбання товарів і послуг. При цьому проводиться коригування вартості запасів на складах і за напрямами вибуття (якщо ціни відрізняються). Документ формує заборгованість перед постачальником в загальному порядку.

Можливість користуватись новою функцією доступна при налаштуванні «партіонний облік 2.5»: НДІ і адміністрування – Настройка НДІ і розділів – Фінансовий результат і контролінг


Та встановлення відповідного прапорці НДІ і адміністрування – Настройка НДІ і розділів – Купівлі


СКЛАД І ДОСТАВКА

Приймання товарів на ордерний склад

Розпорядженням на приймання товарів на ордерний склад (крім замовлення, накладної) може бути договір з постачальником. Настройка порядку приймання на ордерний склад з форми оферти постачальника перенесено у форму договору. Оферта постачальника як розпорядження для приймання товарів на ордерний склад не використовується.

Допустиме відхилення відвантаження і приймання мірних товарів

Реалізована можливість приймати/відвантажувати товар, якщо його кількість за накладною перевищує кількість за розпорядженням (замовленням), але знаходиться в межах допустимого відхилення. Також доступно оформлення видаткових/прибуткових ордерів на кількість, що перевищує розпорядження (замовлення) на відвантаження/приймання мірних товарів в межах допустимого відхилення.

Для можливості користування новою функцією відсоток відхилення необхідно зазначити: НДІ і адміністрування – Настройка НДІ і розділів – Номенклатура – Одиниці вимірювання


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ

Схеми забезпечення. Забезпечується можливість включення підрозділу в схему забезпечення потреб.

Якщо для номенклатури підтримується запас на складі, який виступає в ролі цехової комори підрозділу, то такий товар буде надходити в цех з комори, а не зі складу, зазначеного для підрозділу на закладці Виробничі підрозділи.


З метою спрощення роботи з визначення параметрів забезпечення потреб для номенклатурних позицій робоче місце "Параметри забезпечення потреб" (з картки складу) організовано у вигляді окремих робочих місць:

 • "Настройка підтримання запасів" – дозволяє задати методи забезпечення потреб і відповідні їм параметри підтримання запасів 
 •  "Настройка способів забезпечення потреб" – дозволяє задати способи забезпечення потреб і упаковки для товарів, що замовляються

ВИРОБНИЦТВО

Звернути увагу тим, хто працював в BAS КУП 2.1 та переходить на BAS КУП 2.5.

Перехід на підсистему "Управління виробництвом 2.5" здійснюється за рішенням адміністратора інформаційної бази та не є обов’язковим. Підсистема "Управління виробництвом 2.1" підтримується у повному обсязі: НДІ і адміністрування – Настройка НДІ і розділів – Виробництво


Управління виробництвом 2.5. Нова схема оформлення виробництва без замовлень.

Випуск продукції оформляється документами Виробництво без замовлення. Також Документ призначений для списання матеріалів з балансу складів і цехових комор, а також робіт з балансу підрозділів, і їх віднесення на випущену продукцію.

Крім матеріалів і робіт в документі вказуються виконані роботи співробітників, які потрібно включити в собівартість продукції. Документ є розпорядженням на оформлення документа Виробіток співробітників.


Цехові комори. Це склади, для яких встановлено реквізит Комора цеху і вибрано виробничий підрозділ, до якого склад відноситься.

Цехові комори призначені для зберігання матеріалів, переданих у виробничий підрозділ. Також цехова комора призначена для зберігання випущеної продукції (напівфабрикатів), ще не зданих на склад готової продукції (не переданих в наступний за маршрутом підрозділ).

КАЗНАЧЕЙСТВО

Підтримується два режими ведення взаєморозрахунків:

 •  Офлайн – розподіл розрахунків по документах і датах платежу виконується фоновим завданням за розкладом або при формуванні звітів, проводок, податкових документів 
 •  Онлайн – нова архітектура взаєморозрахунків. Розподіл взаєморозрахунків по розрахункових документах запускається відразу в транзакції проведення документів.

Вибір режиму ведення взаєморозрахунків: НДІ і адміністрування – Настройка НДІ і розділів – Казначейство і взаєморозрахунки


ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ І КОНТРОЛІНГ

Нова версія партіонного обліку 2.5

Представлена нова версія партіонного обліку, яка заснована на зміненій структурі даних і забезпечує підтримку схеми нового виробництва. Перехід на версію партіонного обліку 2.5 здійснюється за рішенням адміністратора інформаційної бази. Перехід не є обов’язковим, однак рекомендується всім без виключення користувачам продукту.

У нових інформаційних базах не підтримується метод списання собівартості "ФІФО (зважена)".

РЕГЛАМЕНТОВАНИЙ ОБЛІК

Настройка рахунків для відображення документів у регламентованому обліку

Перероблено порядок визначення уточнюючих настройок для елементів списків:

 • Статті витрат
 • Статті доходів
 • ГФО номенклатури 
 • ГФО розрахунків 
 • Види подарункових сертифікатів 
 • Категорії експлуатації

Для уточнюючих настройок рахунків виключена необхідність обов'язкового зазначення місця обліку (підрозділу, складу та ін.). Якщо в уточнюючій настройці рахунків не задано місце обліку, тоді дана настройка застосовується при визначенні рахунків для всіх місць обліку в організації.

Якщо в уточнюючій настройці рахунків задано місце обліку, тоді дана настройка є пріоритетною при визначенні рахунків обліку в організації.

З приводу придбання дистрибутиву нового програмного продукту, пільгового апгрейду, сервісного обслуговування звертайтесь до нас в ТОВ «Проком» ((099) 30-099-50, (067) 30-067-50), або до своєї обслуговуючої компанії.

Язык материала:  ua