Цель нашей компании -   предоставление качественных услуг по   обучению и консультированию клиентов.

Національний транспортний університет

Національний транспортний університет

Національний транспортний університет (НТУ) був заснований у 1944 р у Києві. В НТУ здійснюється підготовка фахівців за 20 напрямами та 30 спеціальностями. В складі університету три навчальні інститути, один науково-дослідний інститут та вісім відокремлених структурних підрозділів: 3 навчально-консультаційні центри та 5 навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Навчальний процес та наукові дослідження забезпечують висококваліфіковані спеціалісті, серед яких 56 доктор наук, професор і 291 доцент. 11 викладачів є Лауреатами Державної премії України, 24 – дійсними членами та членами – кореспондентами галузевих академій України та інших держав.

Концева Валентина Володимирівна, кандидат економічних наук, професор кафедри обліку та аудиту НТУ, розповіла про набуті знання та підвищення кваліфікації на курсі «Використання прикладного рішення Бухгалтерія 8 для України».

Перезвоните мне