Цель нашей компании - предоставление качественных услуг по обучению и консультированию клиентов.

В данном разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы слушателей наших курсов. 

ПРИМЕЧАНИЕ!
Используются следующие сокращения:
Бухгалтерия – «1С: Бухгалтерия 8 для Украины»
УТ – «1С: Управление Торговлей 8 для Украины»
УПП – «1С: Управление Производственным Предприятием 8 для Украины»
ЗУП – «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 для Украины»
УТП – «1С: Управление Торговым Предприятием 8 для Украины»

Бухгалтерия

Можливість відстежувати зміни в документах (довідниках) забезпечується використанням підсистеми версіонування об'єктів за допомогою прапора «Версіонування об'єктів» який задається в розділі «Адміністрування» - «Підтримка і обслуговування» - «Версіонування об'єктів»


Після установки зазначеного прапора стає активним пункт «Настройки зберігання».  
У вікні регістра відомостей «Версіонування об'єктів» необхідно вибрати елемент (документ або довідник) і вибрати варіант версіонування.априклад: Версіонування під час запису – після чого програма буде зберігати версію об'єкта при кожному записі документа або довідника і буде видно, які рядки змінилися між збереженнями).   Побачити цю інформації можна в пункті «Історія змін», який можна викликати за допомогою кнопки «Ще» в журналі документів (довідників) або у формі документів. Для конфігурацій: Бухгалтерія.

Введення початкових залишків за всіма рахунками обліку виконується за допомогою обробки «Помічник введення залишків».

У формі обробки необхідно обрати рахунок 6442 та натиснути кнопку «Ввести залишки по рахунку».У вікні введення залишків необхідно вказати вид заборгованості, контрагента, договір і суму взаєморозрахунків за договором. Якщо взаєморозрахунки з контрагентом закриті, слід встановити прапори «Немає ПН», «Взаєморозрахунки закриті» і вказати ставку ПДВ (20% або 7%).

Після вибору ставки ПДВ сума непідтвердженого ПДВ буде розрахована автоматично (колонка «Сума ПДВ»), за необхідністю суму непідтвердженого ПДВ можна відкоригувати вручну.

При проведенні документа «Введення залишків» сума непідтвердженого ПДВ відобразиться за дебетом рахунку 6442 «Податковий кредит непідтверджений».

 

Для конфігурацій: Бухгалтерія.

Згідно п.2  Положення №148, яке було затверджено Постановою «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 р.№148 ліміт залишку готівки в касі (далі - ліміт каси) – це граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня. Установа/підприємство ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) установлює самостійно, виходячи з потреби прискорення обігу готівки та своєчасного її надходження до кас банків. Якщо установою/підприємством ліміт каси не встановлено, то ліміт даної каси вважається нульовим. В даному випадку уся готівка, що перебуває в касі установи/підприємства на кінець робочого дня і не здана нею/ним відповідно до вимог цього Положення, уважається понадлімітною.

Для контролю стану бухгалтерського обліку в конфігурації передбачено
звіт «Експрес-перевірка». За допомогою механізму даного звіту можна проконтролювати коректність операцій по касі, а також, встановивши ліміт каси, виявити перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі.

Звіт «Експрес перевірка» відкривається з головного меню «Всі функції» - «Звіти».

По кнопці «Показати настройки» відкривається вікно «Список можливих перевірок»,  у якому зазначаються необхідні параметри контролю ведення обліку касових операцій.

Ліміт каси встановлюється у полі «Ліміт залишку каси, затверджений банком».

 bdu-1.PNG

По кнопці «Виконати перевірку» буде проведено аналіз касових операцій за обраною організацією та за вказаний період.

При перевірці операцій по касі в разі перевищення ліміту, програма в результатах перевірки повідомить «Виявлено перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі», а також можливі причини і рекомендації щодо виправлення помилок.


Для конфігурацій: Бухгалтерія


Akaunt1.JPG


Это связано с настройкой запрета изменения данный, при которой «по умолчанию» во всех новых информационных базах установлен запрет изменения данных до 01.04.11. Сама дата приказа о приеме может быть гораздо более поздней, но если в нем присутствуют сотрудники, принятые на работу 01.04.11 или ранее, то без корректировки запрета изменения данных документ не проводится.

Для устранения данной проблемы необходимо зайти в меню «Сервис» – «Настройка программы» – закладка «Запрет изменения данных»: нажать внизу на гиперссылку «Разрешить настройку запрета изменения данных до 01.04.11» и снять расположенный над ней флажок «Установлен запрет изменения данных до 01.04.11». После этого повторить попытку провести документ.

Примечание: Данное сообщение по той же причине может выводиться и в других случаях. Например, при попытке внести запись датой, не превышающей 01.04.11, в независимый периодический регистр сведений («Учетная политика организаций» и другие) или при попытке провести документ ввода начальных остатков по разделу: «Основные средства», если дата ввода в эксплуатацию основного средства 01.04.11 или ранее.


Для конфигураций: УТП, Бухгалтерия

Зарплата и кадры

Флаг «Повышение окладов» необходимо устанавливать, если в документе изменяется размер основного начисления сотрудника. При проведении документа формируются движения в регистр сведений «Коэффициенты повышения окладов». Данный коэффициент рассчитывается как отношение нового и старого размера основного начисления.

zup5-1.JPG

Данные регистра сведений «Коэффициенты повышения окладов» используются для расчета оплаты по среднему заработку. Например, для начисления отпуска, оплаты по среднему заработку, оплата простоев и др.

Для конфигураций: ЗУП, УПП, УТП.

Изменения почтовых тарифов отражаются в регистре сведений «Шкала почтовых сборов». В соответствии с Приказом УГППС «Укрпочта» от 25.02.2016г. с 01.04.2016г. действуют новые тарифы на почтовые переводы.

1. Простой:

 • Порог1: ставка = 0,0200; Порог = 2 000,00; Сумма минимальная = 10,0000;

 • Порог2: ставка = 0,0100; Порог = 999 999 999,99.

2. Срочный:

 • Порог1: ставка = 0,0100; Порог = 999 999 999,99; Сумма минимальная = 10,0000.

Для конфигураций: ЗУП, УПП, УТП.

Для отражения наличия у сотрудника спецстажа и формирования отчета по ЕСВ, необходимо:

Шаг №1. Заполнить справочник «Виды стажа». Указать признак «Льготный стаж», заполнить основание льготного стажа (подбором из классификатора).

Шаг №2. Заполнить регистр сведений «Начальные сведения о стаже работников организации»: указать для конкретного сотрудника наличие льготного стажа.

Шаг №3. Создать и заполнить документ «Аттестация рабочих мест для учета спецстажа»: дата документа считается датой начала  зачета спецстажа.

Шаг №4. Вводить ежемесячно документы «Расчет спецстажа работников организаций».

Если учет продолжительности стажа ведется в сменах или часах, то расчет продолжительности специального стажа необходимо проводить ПОСЛЕ начисления заработной платы за отчетный месяц. Если учет стажа ведется в календарных днях - расчет может быть проведен не зависимо от начисления заработной платы.

Для конфигураций: ЗУП, УПП, УТП.

Курс в указанные документы заполняется из регистра сведений «Курсы валют для расчётов с персоналом». Достаточно в данном регистре установить требуемый курс.


Для конфигураций: УТП.

Да, возможно. При заполнении данных об инвалидности из карточки физического лица по кнопке «История» необходимо в «ручном» режиме добавить новую запись в регистр сведений «Сведения об инвалидности физических лиц», указав дату окончания действия справки в реквизите «Период» и сбросить флаг «Инвалидность».


Akaunt4.JPG


Для конфигураций: УТП, УТ, УПП.


В плане видов расчета «Основные начисления организаций» необходимо создать новый вид расчёта – «Обеды». В нём указать:

 • Способ расчёта – «По дневной тарифной ставке»;
 • Вид времени – «Дополнительное начисление за уже оплаченное время»

Затем назначить работнику плановое начисление по этому виду расчёта в размере стоимости дотации на питание.


Для конфигураций: ЗУП, УПП.

В плане видов расчета «Основные начисления организаций» необходимо создать новый вид расчёта – «Проездной билет». В нём указать:

 • Способ расчёта – «Фиксированной суммой»;
 • Вид времени – «Дополнительное начисление за уже оплаченное время»

Затем назначить работнику плановое начисление по этому виду расчёта в размере стоимости дотации проездного билета.


Для конфигураций: ЗУП, УПП.

Можно воспользоваться любым из нижеперечисленных способов:

 • Назначить способ работнику с помощью документа «Ввод сведений об учёте основного заработка работников организаций». При проведении документа формируются движения в регистре сведений «Учёт основного заработка работников организаций»;
 • Назначить способ каждому начислению работника с помощью документа «Ввод сведений об учёте плановых начислений работников организаций». При проведении документа формируются движения в регистре сведений «Учёт плановых начислений работников организаций»;
 • Назначить способ подразделению в регистре сведений «Учёт основного заработка сотрудников подразделений организаций».

Для конфигураций: ЗУП, УПП.

Программирование

Рассмотрим пример. Создан критерий отбора «ДокументыПоДоговору» (тип - СправочникСсылка.ДоговораКонтрагентов). Необходимо из формы элемента справочника «ДоговораКонтрагентов» просматривать список документов, оформленных в рамках данного договора.

В режиме «1С:Конфигуратор»:

Шаг №1. Определить состав критерия отбора: указать список объектов, входящих в состав критерий отбора. В данном случае это реквизиты документов, имеющие тип «СправочникСсылка.ДоговораКонтрагентов».

pr2-1.JPG

Шаг №2. Установить видимость команды открытия списка критерия отбора: в форме элемента справочника «ДоговораКонтрагентов» перейти на закладку «Командный интерфейс» и установить флаг в свойство «Видимость».

pr2-2.JPG

В режиме «1С:Предприятие» будет отображен список документов, оформленных в рамках данного договора. 

pr2-3.JPG

Да, возможно. Для вывода подобных сообщений нужно использовать объект встроенного языка СообщениеПользователю.

Например, необходимо контролировать заполнение реквизита Дата. В случае записи документа будущей датой – выдавать ошибку, и показывать на форме поле с ошибкой.

pr1-1.JPG

Для этого можно использовать следующий код:

Процедура ПередЗаписью(ОтказРежимЗаписиРежимПроведения)

            Если НачалоДня(Дата)>НачалоДня(ПолучитьОперативнуюОтметкуВремени()) Тогда

                        Отказ=Истина;

                        Сообщение=Новый СообщениеПользователю;

                        Сообщение.Поле="Дата";

                        Сообщение.ПутьКДанным="Объект";

                        Сообщение.Текст="Нельзя вводить будущую дату!";

                        Сообщение.Сообщить();

            КонецЕсли;

КонецПроцедуры

В свойстве Поле указывается имя реквизита формы. В результате чего выведенное сообщение с ошибкой будет привязано к тому элементу формы,  который связан с этим реквизитом формы.

Торговля

В программе предусмотрена стандартная, встроенная в конфигуратор, географическая карта мира. Стандартный макет географической схемы – это файл .geo.

Географическую карту Украины можно скачать с сайта infostart.ru/public/16841.

Загрузить карту из внешнего файла необходимо в разделе «Администрирование» → «CRM и продажи» в реквизит «Карта». Загрузка возможно только, если установлен флаг «Бизнес-регионы».

UT_Vopros6.JPG

 Для конфигураций: УТ.

Документ «Реализация товаров и услуг» может проводиться при отсутствии остатков на складе в случае, если в программе не включен контроль остатков.

В конфигурации возможно использование следующих вариантов контроля остатков:

1) По складу. Включается в карточке склада установкой флага «Контролировать обеспечение»;

2) По организации. Включается в разделе «Администрирование» → «Организации и денежные средства» установкой флага «Контролировать остатки товаров организаций».

Для конфигураций: УТ.

Чтобы отследить Кто? и Что? изменил в документе, необходимо воспользоваться механизмом «Версионирование объектов».
«Версионирование объектов» включается в разделе «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание» установкой флага «Версионирование объектов». По гиперссылке «Настройки хранения» в разделе «Документы» нужно найти документ «Возврат товаров от клиента» и установить вариант версионирования - «Версионировать при записи».
Отследить историю изменения документа «Возврат товаров от клиента» можно из панели навигации по кнопке «Ещё» → «История изменений».

UT_Vopros4.JPG
Для конфигураций: УТ.

Да, возможно. Для использования данного функционала программы необходимо в разделе «Администрирование» в панели навигации:

 • «Маркетинг и планирование» установить флаг «Сегменты клиентов» (т. к. для установки временного запрета отгрузки клиенту, он должен входить в определенный сегмент);
 • «CRM и продажи» установить флаг «Запрет отгрузки».
Далее в справочнике «Сегменты клиентов» появляется закладка «Сегменты запрета отгрузки». На указанной закладке необходимо  создать новый сегмент клиентов и в пункте «Состав сегмента» на панели навигации добавить клиентов, которым запрещена отгрузка.


UT_Vopros3_1.JPG

После включения клиента в сегмент запрета отгрузки в карточке клиента будет отображаться информация о том, что ему запрещена отгрузка. оды при обмене с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8 для Украины» будут перенесены в документы «Поступление товаров и услуг».  


UT_Vopros3_2.JPG

Для конфигураций: УТ. 

Услуги поставщиков оформляются с помощью документов «Поступление товаров и услуг». Если услуга относится на увеличение стоимости товаров, то необходимо использовать статьи расходов с вариантом распределения «На себестоимость товаров». Такие расходы при обмене с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8 для Украины» будут перенесены в документы «Поступление доп. расходов».  

UT_Vopros2.JPG

Если же услуги являются общехозяйственными расходами, то необходимо использовать статьи расходов с вариантами распределения «На направления деятельности» или «На расходы будущих периодов». Такие расходы при обмене с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8 для Украины» будут перенесены в документы «Поступление товаров и услуг».  

Для конфигураций: УТ.

Функция автоматического закрытия заказов настраивается в разделе «Администрирование».

Для заказов поставщикам в панели навигации «Закупки» с помощью флагов:

 • Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам;
 • Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам.

Для заказов клиентов в панели навигации «CRM и продажи» с помощью флагов:

 • Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки;
 • Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки.

При установке перечисленных флагов будет производиться контроль оплаты и поставок (отгрузок), и менеджер не сможет перевести заказ в статус «Закрыт», если товары не полностью получены (отгружены) или не полностью оплачены.

В данном случае поступление (реализацию) неполученных (неотгруженных) товаров можно отменить, указав в заказе причину отмены. Для этого нужно в разделе «Администрирование» в панели навигации:

 • «Закупки» установить флаг «Причины отмены заказов поставщикам»;

 • «CRM и продажи» установить флаг «Причины отмены заказов клиентов».

В документах «Заказ поставщику» и «Заказ клиента» необходимо установить флаг «Отменено по причине» и выбрать причину.

UT_Vopros1.JPG

Для конфигураций: УТ.